Documente scoala de vara ce trebuie completate de catre participant

PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL

 ,,ȘCOALA ROMÂNEASCĂ - DE LA INOVARE LA PROVOCARE”

al

  Școlii Internaţionale de Vară ,,Dăscălimea Română”,

 pentru cadrele didactice române din ţară şi de peste hotare,

ediţia a XII-a, fizic,  Eforie Sud, Hotel Cosmos***/ Hotel Edmond***/ online platforma ZOOM,

 1 - 7 iulie 2023

 

 

ACTIVITĂȚI INCLUSE:

 

 1. PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ COMPLEMENTAR  ,,Managementul educațional performant – inovare și progres în educație”, domeniul tematic în care se încadrează programul:     12. Management educațional,  bugetul de timp: 60 de ore, grupul țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar din România: personalul didactic de predare și personal cu funcții de conducere, de îndrumare şi de control, formă de organizare în sistem online: componenta sincron – 28 ore / componenta asincron – 32 ore , online meeting pe platforma ZOOM: dascalimeaformare@gmail.com  și online e – lerning, pe platforma: https://dascalimearomana.nextclass.ro – ce urmează a fi avizat de Ministerul Educației- maximum 20 de credite transferabile.

 

 1. WEBINARE:
 1. Managementul clasei în context european.
 2. Educația parentală și rolul ei în școala incluzivă modernă.
 3. Strategii didactice de predare/învăţare şi de management al conţinutului educaţional - platforme educaţionale.

 

 1. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL ,,Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”, Ediția a X-a,  având următoarele secțiuni:
 1. Secțiunea I – Referate – Temă:

                      1.,,Managementul clasei în contextul abordării integrate și incluzive”

 

 1. Secțiunea a II-a: Proiecte didactice care cuprind elemente inovatoare la  disciplinele predate.

 

 1. Secțiunea a III-a: Proiecte educaționale ce promovează activitățile extracurriculare și extrașcolare, vizând școala/ alternativele educaționale/ școala incluzivă/reducerea abandonului școlar/ elevii cu CES

 

 1.  CONCURSUL INTERNAȚIONAL  și  EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ ,,Arta  populară românească - punte între români şi generaţii”, Ediția a X-a.

 

 1. CENTRUL DE EXCELENȚĂ MULTIFUNCȚIONAL ,,NET-ART” – Teme:

         1.   Utilizarea tehnicilor de modelare  tridimensională a lutului polimeric, atât  pentru obținerea diferitelor obiecte tradiționale românești cât și pentru obiecte destinate uzului didactic și personal.

        2.    Utilizarea tehnicii  Magic -  Marble pentru decorare de obiecte/materiale didactice.

        3.    Evaluarea și premierea obiectelor realizate.

     Activitățile vor fi realizate fizic și online – la ediția a III-a, vor participa atât profesorii cât și elevii.

 

 1. Parteneri:
 • Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
 • Casa Corpului Didactic Ialomița
 • Asociația Insitutorilor din București

 

 1. Echipa de proiect:

· Președinte Profesor  GĂLBENUȘ Victoriana Aprilia, AGCDR ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”

· Consilier Superior CNEEE – Profesor Radu Dascălu

· Inspector Şcolar General, Profesor Steluța Iuliana MITREA, ISJ Ialomița

· Director Profesor Gabriela Profira BORODEA, CCD Ialomița

· Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

· Inspector Profesor PETRE Simona, ISJ Ialomița

· Inspector Profesor STOIAN Maria, ISJ Ialomița

· Director Profesor AGAPIE Liliana, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

· Director Profesor POPESCU Maria, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

· Dir. Prof. Lucia PUȘCAȘ,  Şcoala Gimnazialӑ nr.1 Petreu, Bihor

· Prof. Julieta – Marioara RADU, Școala Gimnazială Ionel Perlea, Ograda, Ialomița

· Prof. Daniela POTOCEAN, Colegiul Național Traian Lalescu, Reșița

· Prof. Alina PETREA, G.P.P. NR.18 Focșani, Vrancea

 

 1. Grupul ţintă:
 • educatoare, învăţători, institutori, profesori și elevi din învățământul preuniversitar românesc și profesori români de peste hotare.

 

 1.      Contact: dascalimeaproiecte@gmail.com

 

 • CURRICULUMUL PROIECTULUI  EDUCAȚIONAL:

 

 1. Proiectul educațional al Școalii internaţionale de Vară ,,Dăscălimea Română”, pentru cadrele didactice române din ţară şi de peste hotare, Ediţia a X-a, directă Eforie Sud și online, 01 – 07.07.2023, este: ,,Școala românească,  de la   inovare la provocare”, realizat în parteneriat cu I.S.J. Ialomița, cu C.C.D. Ialomița și cu Asociația Profesorilor și Institutorilor din România.

 

 1. Scopul şi obiectivele:

 

 1. Scopul proiectului:

     Formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar din țară și de peste hotare, în direcţia implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională și a sporirii calităţii învăţământului.

 

 1. Obiectivele generale:
 • Promovarea atitudinilor pozitive, a demersurilor novatoare, purtătoare de valenţe noi, europene, privind problemele actuale ale educaţiei contemporane.
 •  Identificarea modalităţilor de concepere, realizare și aplicare a demersurilor educative. 
 • Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice active şi viitoarele cadre didactice, implicate în acest demers educativ.

 

 1. ACŢIUNI  DIRECTE ( Sala de conferințe a Hotelului Cosmos***/Eforie Sud. )

                               (ONLINE Platforma ZOOM)  DERULATE (repere orare ce pot fi modificate):

 

Sâmbătă: 01.07.2023

 11, 00 – 13,00 – deschiderea  Școlii  Internaționale de Vară

    -   cazarea invitațílor, verificarea documentelor

 16,00 – 20,00 – Program formare/ Webinar 1

Duminică: 02.07.2023

11,00 – 13,00 –  Simpozion Internațional

16,00 – 20,00 – Program formare/ Webinar 2

 

          Luni: 03.07.2023

11,00 – 13,00 – Webinar 3

16,00 – 20,00 – Program formare// Webinar 3

 

Marți: 04.07.2023

Excursie cultural – turistică – Bulgaria – opțional

 

Miercuri: 05.07.2023

11,00 – 13,00 – Ateliere online - CENTRUL DE EXCELENȚĂ ,,NET-ART”

16,00 – 21,00 –  Program formare /Realizarea expozițiilor internaționale

 

Joi: 06.07.2023

11,00 -13,00 - Program formare

16,00 – 21,00 – Program formare/ Premierea participanților  

                        -   Închiderea  Școlii  Internaționale de Vară

 

Vineri : 07.07.2023

9,00 – 12,00 – eliberarea camerelor

 

 ****Programul de formare  va continua și după finalizarea școlii de vara, tot online.

       

*** NOTĂ: Programul de studiu mai poate suferi unele modificări.

  La cererea cursanților, putem opta ca o zi din program, să fie dedicată excursiei în Bulgaria, la Balcic, pentru a vizita: Castelul Reginei Maria, Grădina Botanică de la Balcic, Cetatea Kaliacra, Mănăstirea ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Stațiunea Nisipurile de Aur. (Costul excursiei nu face parte din pachetul școlii de vară, urmând să fie comunicat în momentul în care sunt suficienți doritori  pentru a ocupa toate locurile într-un autocar).

 

 1. FORMATORI:
 • Formatorii AGCDR ,,Dăscălimea Română”.
 • Profesori universitari.

 

 1. METODE DE IMPLEMENTARE: şedinţe, comunicare directă, programarea activităţii de proiect, delegarea de sarcini, conducerea participativă, lucrul în echipă, explorarea, utilizarea bugetului.

 

 1. REZULTATE ȘI IMPACT:
 • perfecţionarea cadrelor didactice;
 • includerea în procesul de învăţământ a bunelor  practici identificate în cadrul Școlii  Internaționale de Vară;
 • generarea unui interes veritabil pentru relațiile interumane;
 • îmbunătăţirea procesului de învăţământ şi a rezultatelor la învăţătură ale elevilor.

 

 1. REGULAMENT:
 2. Lucrările elaborate pentru secțiunile: I, a II-a și a III-a,  pentru Simpozionului Internațional ,,Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”,  ediția a X-a, vor fi transmise  în format electronic, scrise cu Times New Roman 10, fără spațiere, tabelele vor fi realizate pe pagina A4 vertical,  Times New Roman, iar titlul, autorul și instituția școlară vor fi scrise cu majuscule, bold, 12 Times New Roman, fără spațiere; paginația pentru secțiunea I – maxim 4 pagini, pentru secțiunea a II-a maxim 10 pagini, pentru secțiunea a III-a – maxim 12 pagini. Pentru publicarea materialelor simpozionului va rugam să nu inserați fotografii, imagini, emoticoane etc.

Materialele de la Secțiunea I - Referate,  trebuie să cuprindă maximum  30% aspecte teoretice și restul aplicații practice.

Materialele complete vor fi publicate în „Ghidul de bune practici al  simpozionului”, cu ISBN, în format electronic și va fi postat pe site-ul: www.dascalimearomana.ro

 

 1. Pentru Revista Asociației ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ” - Nr. 4 cu ISSN - https://drive.google.com/file/d/1Llt4zd1FPj49j9D5nKinJuB1zCh3b1fP/view  , în format electronic,  elaborați un material de maxim două pagini, 10 Times New Roman, fără spațiere, iar titlul, autorul și instituția școlară vor fi scrise cu majuscule, bold, 12 Times New Roman,  pe o temă aleasă de dumneavoastră,  spre a fi publicat, până la data de  20.06.2023 și îl transmiteți cu materialele necesare pentru publicare.

 

 1. Pentru Revista Internațională ,,SELF MANAGEMENT”, Nr. 7 (cu ISSN pentru publicație online - https://drive.google.com/file/d/1Uf7Pz2yUPn6O-rLzgso8ERwa_s2OQAHL/view), în format  electronic, elaborați un material de maxim  3 pagini, 10 Times New Roman, fără spațiere, iar titlul, autorul și instituția școlară vor fi scrise cu majuscule, bold, 12 Times New Roman,  pe o temă aleasă de dumneavoastră, cu scrierea unei sinteze a materialului în limba engleză – summary (abstract), așezată la începutul lucrării,  spre a fi publicat, până la data de 20.06.2023 și îl transmiteți cu materialele necesare pentru publicare.

 

 1. Pentru Concursul Internațional și Expoziția Internațională ,,Arta  populară românească - punte între români şi generaţii”, Ediția a X-a:

 

 1. La CENTRUL DE EXCELENȚĂ ,,NET-ART” cu temele:
 1. „Utilizarea tehnicilor de modelare a lutului cu uscare rapidă”, atât  pentru obținerea diferitelor obiecte tradiționale românești, cât pentru obiecte destinate uzului didactic și personal;
 2. „Utilizarea tehnicii  Magic – Marble”,  pentru decorarea obiectele obținut;
 3. „Evaluarea și premierea obiectelor realizate”;

activitațile vor fi realizate fizic/online – ediția a III-a, 01- 07.07.2023 și vor participa atât profesorii (fizic/online) cât și elevii (online).

 

 1. Transmiterea materialelor: se va face pe email, la adresa: dascalimeaproiecte@gmail.com, până pe data de 20.06.2023 și va  avea numele și prenumele participantului. În email/email-uri (nu acceptăm documente trimise prin transferuri). Acestea se vor transmite în 4 arhive astfel:
 1. Arhiva I fișa de înscriere (completată în format word), fișa GPR și dovada plății.
 2. Arhiva a II-a lucrările elaborate pentru secțiunile: I, a II-a și a III-a
 3. Arhiva a III-a – documentele pentru reviste.
 4. Arhiva a IV-a – fotografiile pentru expoziție.

 

    Atenție!!!! – Nu trimiteți documente în format PDF.

                          Vă rugăm să citiți cu atenție Regulamentul.

 

 

 

 1. COSTURI:
 • Cazare Hotel  Cosmos***sau Hotel Edmond***/ Eforie Sud  (01.07 – 07.07.2022 – 6 nopți și 7 zile)
 1. Duble twin cu balcon (2 persoane) – Hotel Cosmos***

                    ALL/zi/275 lei/ persoană x 6 nopți = 1 650 lei/sejur/persoană

 

 1. Camere duble superioare cu vedere la mare (2 persoane) -Hotel Cosmos***

                    ALL/zi/354 lei/ persoană x 6 nopți = 2 124 lei/sejur/persoană

 

 1. Duble cu pat matrimonial și vedere 180* la mare - Hotel EDMOND***

            ALL/zi/320 lei/ persoană x 6 nopți = 1 920 lei/sejur/persoană

 

 • Costul școlii de vară (fizic cât și online) are două variante:
 1. Cu program de formare cu credite și toate celelalte secțiuni (I, II, III, IV, V)   - 550 lei 
 2. Fără program de formare, dar cu toate celelalte secțiuni (I, II, III, IV, V)  ale școlii de vară – 250 lei

 

TOTAL 1 – Servicii de cazare + Școala de Vară, fără program de formare

 

Varianta  1)  -  1 650 lei + 250 lei = 1 900 lei

 

Varianta 2) -  2 124 lei+ 250 lei = 2 374 lei

 

Varianta 3) – 1 920 lei + 250 lei =   2 17 0 lei

 

 

TOTAL 2 - Servicii de cazare + Școala de Vară + program de formare

 

Varianta  1)  -  1 650 lei + 250 lei + 300 lei = 2 200 lei

 

Varianta 2) -  2 124 lei+ 250 lei + 300 lei= 2 674 lei

 

Varianta 3) – 1 920 lei + 250 lei + 300 lei =   2 470 lei

 

 • La această sumă vă rog să achitați și taxele băncii, care nu sunt incluse în costul Școlii de Vară și care diferă de la o bancă la alta.

 

Facilități:

 1. Fiecare profesor care dorește, poate să vină însoțit de soț/soție, chiar dacă nu este cadru didactic, costul pachetului de cazare și masă fiind același.
 • Pentru copiii de la 0-2 ani – se acordă gratuitate la cazare si masă.
 • Pentru copiii de la 3-7 ani – se acordă cazare gratuită, fără pat suplimentar, dar achită 84 lei/zi pentru all inclusive.
 • Pentru copiii de la 8-14 ani – se acordă cazare gratuită, fără pat suplimentar, dar achită 142 lei/zi pentru all inclusive.
 • *** Toate băuturile îmbuteliate sunt contra cost.
 • *** PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN RON ȘI INCLUD TVA
 • ***Pentru copiii de peste 14 ani, se adaugă un pat suplimentar – 50 RON/noapte, sau se optează pentru o camera de 3 / 4 locuri (în limita locurilor disponibile).
 •  Accesul este gratuit la piscină și loc de parcare.
 • (băuturi răcoritoare/apa / bere draft, vin alb/ roze/ roșu draft).
 • Mic Dejun (08:00 - 09:30) - include diferite tipuri de omleta, brânzeturi, mezeluri, legume, cereale, dulciuri).
 • Prânz (12:30 - 14:30) - include supe, ciorbe, mâncare gătita, garnituri, salate, legume, deserturi;
 • Cină (18:30 - 20:30) - include mâncare gătită, grătar, pizza, paste, garnituri, salate, legume, deserturi, „Bunătăți de Marea Neagră”.
 • + Beneficii All Inclusive
 • Spritz & Snacks – (15:00 - 17:30) - Piscina Edmond (09 iun – 02 sept) sau Restaurant Cosmos (27 Apr – 08 iun; 3 sept – 30 oct);
 • -Focaccia, înghețată, snacks-uri, Spritz, (băuturi răcoritoare/ apă / bere draft, vin alb/ roze/ roșu draft);
 • - Acces Gratuit la billiard Edmond și la zona fitness Cosmos;
 • Sejurul Incepe cu Cina si se termină cu Prânzul.
 • Pentru cei cazați la Edmond pranzul și cina bufet suedez vor fi luate la Restaurant Cosmos.

 

 

 1. PARTICIPREA DIRECTĂ:

Profesorii interesați sunt rugați să comunice prin: telefon /WhatsApp la nr. 0734533738 sau/și email: dascalimeaproiecte@gmail.com  în care să își prezinte intenția de a participa fizic, pentru a vedea dacă mai sunt locuri disponibile. După confirmarea locului/locurilor pot trimite suma aferenta școlii de vară astfel: prima  rată – 300 lei, până la data de  20 mai 2023, în contul:  ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ” -  RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia, iar restul sumei –  poate fi achitată  în lei (restul sumei), în cont, până la data de 16 iunie 2023,  fie cu vouchere de vacanță.

Voucherele de vacanță din 2023 pot fi transmise online, prin completarea formularului atasat proiectului ( ANEXA PLATĂ) și trimiterea pe adresa evenimentului însoțit de copia CI a titularului. Emailul va fi intitulat cu numele si prenumele participantului (Ex. IONESCU VASILE, PLATA) și  vor fi transmise până pe data de 16 iunie 2023.

 

Suma de bani aferentă pachetului de formare al Școlii de Vară pentru profesorii care participă fizic, va fi trimisă până la data de 20.06.2023, în contul ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”:  RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia.

Profesorii din județul Constanța pot participa la activitățile Școlii de Vară, fără a solicita cazare.             Costul pachetului este de 250 de lei fără program de formare și 550 de lei cu program de formare și va trebui achitat pană la data de 20.06.2023, în contul mai jos menționat.

        

       Participanții online vor achita costul pachetului de 250 lei, fără program de formare   și 550 de lei, cu program de formare, până la data de 20.06.2023, în contul ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”:  RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia, completând pe ordinul de plată: Numele și prenumele participantului,  iar la descriere: donație Școala de Vară 2023.

 

Notă:

 1. În taxa de participare la Școala de Vară nu sunt incluse comisioanele bancare.
 2. Persoanele singure din grupul Școlii de Vară trebuie să accepte o altă persoană de același sex în cameră.
 3. Numărul de locuri este limitat, iar primii înscriși sunt și primii serviți.
 4. Pe documentul de la bancă vor fi scrie: Școala de vară 2023, rata nr.... și numele participantului. (nu scrieti cazare, masă etc.)

 

 

CERTIFICAREA CURSURILOR:

 1. Adeverință cu număr de ore  pentru programul de formare complementar. Creditele vor fi date de CCD-uri, ca urmare a avizului dat de ME.
 2. Certificate de formare  pentru webinar.
 3. Diplomă de participare la Școala Internațională de Vară, cu avizul instituțiilor partenere.
 4. Diploma simpozionului, cu avizul instituțiilor partenere.
 5. Diplomă/diplome pentru elevi, pentru participare la Concursul Internațional.
 6. Diplomă/diplome pentru elevi, pentru participare la Expoziția Internațională.
 7. GHIDUL DE BUNE PRACTICI al Simpozionului Internațional, cu ISBN online.
 8. Revistele cu ISSN online: ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ” și ,,SELF MANAGEMENT”.
 9. Adeverință de membru al comisiei de organizare și implementare al Școlii Internaționale de Vară.
 10. Adeverință de membru al comisiei de organizare și implementare a simpozionului, la nivel  județean/național/internațional.
 11. Adeverință de membru al comisiei de organizare și implementare în echipa de proiect a expoziției internaționale, la nivel  județean/național/internațional.
 12. Adeverință de participare /colabolaborare/implmentare  la activitățile proiectului Școlii Internaționale de Vară.
 13. Adeverință de participare /colabolaborare/implmentare  la activitățile proiectului Simpozionului Internațional.
 14. Adeverintă de participare /colabolaborare/implmentare  la activitățile proiectului Concursului – Expoziției Internaționale.
 15. Adeverință de participare /colabolaborare/implmentare  la activitățile proiectului Revistei ,,Dăscălimea Română”Nr.3.
 16. Adeverintă de participare /colabolaborare/implmentare  la activitățile proiectului Revistei Internaționale ,,Self Management”, Nr.7.
 17. Adeverință pentru participarea la elaborarea regulamentului Simpozionului Internațional.
 18. Adeverință pentru participarea la elaborarea regulamentului Concursului – Expoziției Internaționale.
 19. Adeverință pentru participare în comisia de organizare națională/internațională a expoziției internaționale.
 20. Adeverință din care reiese calitatea de participant în comisia de evaluare națională / internațională a Concursului Internațional ,,Arta  populară românească - punte între români şi generaţii”.
 21. Adeverință pentru participarea la Centrul multifuncțional de excelență NET – ART, 2023.
 22. Adeverință pentru rezultatele deosebite obținute de elevii participanți la Centrul multifuncțional de excelență NET – ART, 2023.
 23. Adeverință pentru performanțe deosebite obținute de elevii participanți la Concursul cultural – artistic al Centrului Multifuncțional de Excelență NET – ART, 2023.
 24. Adeverință pentru îndrumarea  de formațiuni din domeniul cultural - artistic – modelare din cadrul Centrul Multifuncțional de Excelență NET – ART, 2023.
 25. Adeverință de educație multiculturală,  incluzivă,  pentru diversitate și echitate în educație, Școala Internațională de Vară.
 26. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul activităților Școalii Internaționale de Vară.
 27. Adeverință pentru schimbul de experiență dintre cadrele didactice și dintre școli în cadrul activităților Școlii Internaționale de Vară.
 28. Adeverință pentru iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învăţare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 29. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
 30. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
 31. Adeverință pentru promovarea educaţiei de calitate, inclusiv pentru elevii aparţinând grupurilor din medii dezavantajate şi supuse excluziunii.
 32. Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/instituţii, în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite şi/sau implicarea în activităţi din cadrul acestora.
 33. Adeverintă de educație multiculturală,  incluzivă,  pentru diversitate și echitate în educație.
 34. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.
 35. Adeverință lucru pe platforma e – learning a Asociației.
 36. Adeverință de voluntariat AGCDR ,,Dăscălimea Română”.
 37. Adeverință pentru activitatea din cadrul comisiilor Asociației: etică/paritare/dialog social (condiția este ca profesorul să fie membrul Asociației noastre de minim 3 ani consecutivi,  cu plata cotizației la zi).
 38. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional (condiția este ca profesorul să fie membrul Asociației noastre de minim 3 ani consecutivi,  cu plata cotizației la zi).

 

 

Notă!

 1. În cazul în care nu primiți acceptul  participării vă rugăm să îl solicitați! 
 2. Numai participarea la toate secțiunile vă poate asigura toate documentele.
 3. În taxa de participare la Școala de Vară nu sunt incluse comisioanele bancare.
 4. Pentru profesorii din comunitățile de români din Ucraina  participarea este gratuită.
 5. Asociația își rezervă dreptul de a accepta sau nu o persoană.
 6. Nicio persoană nu se poate substitui alteia.

 

 

 

Persoane de contact:

 

    Profesor Voica TACHE: tel. 0720230187, e-mail: tache_voica61@yahoo.com

 

    Manager IT, Ariana – Elena GĂLBENUȘ: tel. 0734533738,  e-mail:  ariana.galbenus@yahoo.com

 

 1. Pentru o mai bună și rapidă colaborare, puteți utiliza și WhatsApp-ul numerelor  de telefon scrise mai sus.

 

 

 

       

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

Contact  

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa