Contact 

Luni-vineri: 9.00 – 13.00 și 15.00 – 19.00

Telefon: 0729054568 

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

       

 

 

ŞCOALA INTERNAŢIONALĂ DE VARĂ

,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”

 PENTRU CADRELE DIDACTICE ROMÂNE DIN ŢARĂ ŞI DE PESTE HOTARE

 Ediţia a X-a, online

 

ACTIVITĂȚI INCLUSE

 

 1. WEBINARE:
 1. ,,Managementul clasei – o provocare a școlii hibrid”
 2. ,,Managementul emoțiilor – cheia performanțelor  școlare”
 3. ,,Utilizarea cu succes a instrumentelor digitale pentru evaluarea elevilor in mediul online (Google forms, Quizizz, Liveworksheets)”

 

 1. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL ,,Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”, Ediția a X-a, 19.07.2021, având următoarele secțiuni:
 1. Secțiunea I - Referate: ,,Managementul educațional al clasei”.
 2. Secțiunea a II-a: Proiecte didactice care cuprind elemente novatoare la  disciplinele predate.
 3. Secțiunea a III-a: Proiecte educaționale ce promovează activitățile extracurriculare și extrașcolare, vizând școala/ alternativele educaționale/ școala incluzivă/reducerea abandonului școlar/ elevii cu CES.
 4. Secțiunea a IV-a: Resurse educaționale deschise (RED), pentru elevi, părinți și profesori.

 

 1.  EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ ,,Arta  populară românească - punte între români şi generaţii”, Ediția a X-a, 19 - 20.07.2021.

 

 1. Revista Internațională ,,Self Management”, Nr.6.

 

 1. Revista ,,Dăscălimea Română”, nr. 2 (8) /2021.

 

 1. Parteneri:

   

 1. Grupurile ţintă:
 • educatoare, învăţători, institutori, profesori din învățământul preuniversitar românesc și profesori români de peste hotare.

 

 1.      Contact: dascalimeaproiecte@gmail.com

 

 • CURRICULUMUL PROIECTULUI  EDUCAȚIONAL:

 

 1. Proiectul educațional al ,,Școalii internaţionale de vară ,,Dăscălimea Română”, pentru cadrele didactice române din ţară şi de peste hotareEdiţia a X-a, online, 19 – 20.07.2021, este: ,,Școala românească de la   inovare la provocare”, realizat în parteneriat cu I.S.J. Ialomița, cu C.C.D. Ialomița și cu Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație – APDP.
 2. Scopul şi obiectivele:

 

 1. Scopul proiectului:

Formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar din țară și de peste hotare, în direcţia implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională și a sporirii calităţii învăţământului.

 

 1. Obiectivele generale:
 • Promovarea atitudinilor pozitive, a demersurilor novatoare, purtătoare de valenţe noi, europene, privind problemele actuale ale educaţiei contemporane.
 •  Identificarea modalităţilor de concepere, realizare, aplicare a demersurilor educative. 
 • Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice active şi viitoarele cadre didactice, implicate în acest demers educativ.

 

 1. ACŢIUNI (ONLINE)  DERULATE, REPERE ORARE ( POSIBILE):

 

Luni: 19.07.2021

  9, 00 – 10,00 – deschiderea Școlii de Vară

 10,00 – 13,00 -  Simpozionul Internațional

 15,00 – 19,00 – Webinar 1

Marți: 20.07.2021

9,00 – 13,00 – Webinar 2

14,00 – 17,00 - Webinar 3

18,00 – 19,00 – Evalauare / Analiza swot

 

*** NOTĂ: Programul de studiu mai poate suferi unele modificări.

 

 1. FORMATORI:
 • Formatorii AGCDR ,,Dăscălimea Română”, acreditați de Ministerul Educației și Cercetării.

 

 1. METODE DE IMPLEMENTARE: şedinţe, comunicare directă, programarea activităţii de proiect, delegarea de sarcini, conducerea participativă, lucrul în echipă, explorarea, utilizarea bugetului.

 

 1. REZULTATE ȘI IMPACT:
 • perfecţionarea cadrelor didactice;
 • includerea în procesul de învăţământ a bunelor practici identificate în cadrul școlii de vară;
 • generarea unui interes veritabil pentru relațiile interumane;
 • îmbunătăţirea procesului de învăţământ şi a rezultatelor la învăţătură ale elevilor.

 

 1. REGULAMENT:
 2. Lucrările elaborate pentru secțiunile: I, a II-a și a III-a,  pentru Simpozionului Internațional ,,Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”,  ediția a X-a, vor fi transmise  în format electronic, scrise cu 10 Times New Roman, iar titlul, autorul și instituția școlară vor fi scrise cu majuscule, bold, 12 Times New Roman; paginația pentru secțiunea I – maxim 4 pagini, pentru secțiunea a II-a maxim 10 pagini, pentru secțiunea a III-a – maxim 12 pagini. Materialele complete vor fi publicate în „Ghidul de bune practici al  simpozionului”, cu ISBN, în format electronic.

 

 1. Pentru secțiunea RED, se vor trimite 2 documente (pot fi ambele destinate elevilor sau unul destinat elevilor și unul profesorilor/părinților):  material didactic destinat elevilor (fișă de lucru, joc didactic, auxiliar didactic etc) și/sau  material pentru profesori/părinți (plan de lecție, proiect educațional etc.) în format word, fără imagini luate de pe Internet. Documentele vor fi postate pe site-ul Asociației: https://www.dascalimearomana.ro/.
 2. Pentru Revista Internaționlă ,,Self Management”, Nr.6/ Număr special/iulie 2021, cu ISSN online, în format online, cu tema ,,Jocul didactic de la fromal la nonformal”.

Condițiile de redactare la fel ca cele de la lucrările pentru simpozion, în plus, aici trebuie să faceti un scurt rezumat în limba engleză -Summary-, care se va aseza la începutul lucrării, su denumirea instituției și va fi scris cu 10 TNR, inclinat, maximum 3 pagini.

 

 1. Pentru Revista Asociației ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”, Serie Nouă, Nr. 2 (8), cu ISSN), în format electronic,  elaborați un material de maximum 2 pagini, 12 Times New Roman, pe o temă aleasă de dumneavoastră, spre a fi publicat.

 

 1. Pentru Expoziția Internațională ,,Arta  populară românească - punte între români şi generaţii”, Ediția

a X-a, online, 2021, fiecare participant va trimite 2 fotografii cu  obiecte decorate/desen/pictură,  lucrate de elevi, în care să folosească elemente din stilul tradițional, din zona din care provine, etichetate: numele și prenumele elevului, clasa, instituția de învățământ, numele și prenumele profesorului coordonator.

 

 1. Documentele de înscriere vă rugăm să le completați  în word cu majuscule și diacritice.

 

 1. Transmiterea materialelor: se va face pe email, la adresa: dascalimeaproiecte@gmail.com, până pe data de 15.07.2021 și va  avea numele și prenumele participantului. În email/emailuri (nu acceptăm documente trimise prin transferuri); se vor trimite documentele arhivate, în 4 arhive astfel:
 1. Arhiva I – fisa de înscriere, fișa GPR și dovada plății.
 2. Arhiva a II-a lucrările elaborate pentru secțiunile: I, a II-a și a III-a
 3. Arhiva a III-a - documentele pentru RED, care să nu depășească 25 MB.
 4. Arhiva a IV-a – documentele pentru reviste și fotografiile pentru expoziție.

 

 1. CERTIFICAREA CURSURILOR:

    Toate documentele se vor transmite pe e-mailul personal, în format electronic.

 1. Certificate formare webinar.
 2. Diploma simpozionului, cu avizul instituțiilor partenere.
 3. Diploma expoziției internaționale.
 4. Ghidul de bune practici, cu ISBN.
 5. Revista Internațională ,,Self Management”, cu ISSN online.
 6. Revista ,,Dăscălimea Română”cu ISSN.
 7. Adeverință de voluntariat, AGCDR ,,Dăscălimea Română”.
 8. Adeverință de membru al comisiei de organizare a simpozionului, la nivel  județean/național/internațional.
 9. Adeverintă de participant /colaborator la activitățile proiectului.
 10. Adeverintă de educație multiculturală,  incluzivă,  pentru diversitate și echitate în educație.
 11. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.
 12. Diplomă/diplome pentru elevi, pentru participare la expoziția internațională.
 13. Adeverință pentru participare în comisia de organizare națională/internațională a expoziției internaționale.
 14. Adeverință din care reiese calitatea de participant în comisia de evaluare națională / internațională a expoziției internaționale.
 15. Adeverință de membru în echipa de proiect a expoziției internaționale.
 16. Adeverință de membru în echipa de proiect a revistei.
 17.  Adeverință pentru schimbul de experiență dintre cadrele didactice și dintre școli.
 18. Adeverință pentru iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învăţare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 19. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
 20. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.
 21. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
 22. Adeverință pentru promovarea educaţiei de calitate, inclusiv pentru elevii aparţinând grupurilor din medii dezavantajate şi supuse excluziunii.
 23. Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/instituţii, în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite şi/sau implicarea în activităţi din cadrul acestora.
 24. Adeverință  RED.
 25. Adeverință lucru pe platforma e – learning a Asociației.

 

 1. COSTURI:
 • Certificatele cu număr de ore pentru webinar, diplomele de la simpozion și adeverințele (în format electronic), publicațiile în format electronic – cost 250 lei.
 • Pentru membrii Asociației care au achitată cotizația la zi ( pe anul 2021), costul este de 150 lei.

 

 • La această sumă vă rog să achitați și taxele băncii, care nu sunt incluse în costul Școlii de Vară și care diferă de la o bancă la alta.

 

 • Taxa de 250/150 de lei se va achita integral, până la data de 15.07.2021, pe documentul de plată se va specifica numele și prenumele participantului și evenimentul (Școala de Vară), în Contul ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”:

       RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia.

 

Notă!

 

 1. În cazul în care nu primiți acceptul  participării vă rugăm să îl solicitați! 
 2. Numai participarea la toate secțiunile vă poate asigura toate documentele.
 3. În taxa de participare la Școala de Vară nu sunt incluse comisioanele bancare.
 4. Pentru profesorii din comunitățile de români din Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Bulgaria, participarea este gratuită.

 

 1. IMPORTANT!

     

 

 1. Asociația își rezervă dreptul de a accepta sau nu o persoană.
 2. Nicio persoană nu se poate substitui alteia.

 

 1.  

IMPORTANT!

 

     După depunerea banilor, scanați chitanța și trimiteți-o electronic pe adresa Asociației de mai jos.

 

 

 

 

 

 

Toate documentele se trimit într-un singur email, inclusiv taxa de participare și fișa de înscriere numai la adresa: dascalimeaproiecte@gmail.com

 

 

Fișă de înscriere - Expoziția internațională

Fișă de înscriere- Simpozion internațional