Contact

 

Telefon: 0729054568

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

       

NUME ŞI PRENUME
ADRESA E-MAIL:
CONȚINUT:
ADAUGĂ LUCRARE
ADAUGĂ TALONUL DE ÎNSCRIERE/DECLARAŢIE
ADAUGĂ DOVADA PLĂŢII
Alegere multiplă
Am luat la cunostinta de Politica de Confidentialitate a websiteului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
EXPEDIAZĂ
EXPEDIAZĂ
Mesajul a fost expediat - Mersi!
Îndeplinește toate câmpurile necesare!

REVISTA ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.2/februarie 2021

 

 

          Vă mulțumim pentru colaborarea și implicarea dumneavoastră la Revista  ,,SELF MANAGEMENT” Nr.2/februarie 2021.

           Revista nr.2 ,,SELF MANAGEMENT”  se poate viziona: aici

           Revista nr.1 ,,SELF MANAGEMENT”  se poate viziona: aici 

 

 

REGULAMENT REVISTA ,,SELF MANAGEMENT”

 

Nr.2/ianuarie 2021

 

 • Proiectul revistei: Revistă internațională de management, teorie, practică  și cultură educațională, a cadrelor didactice române din țară și de peste hotare.

 • Temele revistei pentru nr. 2 /ianuarie 2021: Proiectarea didactică în sistem online, hibrid, față în față.

 • Apariţia revistei: lunar și ediții speciale.

 • Categoria în care se încadrează: educaţie pentru dezvoltare profesională și personală.                                             

 • Grupuri  ţintă:

Personalul didactic român de îndrumare și control, personalul didactic de predare și personalul auxiliar din învățământul românesc și european

 • Scopul:

Formarea continuă a profesorilor români din țatră și de peste hotare,  în direcţia implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională şi personală.

 • Proiectul educațional internațional al revistei este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, cu Casa Corpului Didactic Ialomița și cu Institutul de Cercetӑri, 

Politici și Evaluare în Educație – APDP.

 • Colectivul de referenți științifici:

 • Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitate Valahia din Târgoviște

 • Conf.univ.dr . Larisa SADOVEI, decan, facultatea de Informatica și Științele Educației UPS " Ion Creanga" din Chișinău

 • Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, facultatea de Psihologie și Științele Educației USH, Institutul de Cercetări, Politici și Evaluare în Educatie APDP ( București)

 • Prof.drd. Ileana POPESCU, Inspector Școlar ISMB București/ Universitatea din București

 

 • Website www.dascalimearomana.ro  - găsiți toate informațiile legate de apariția revistei precum și a documentelor de care aveți nevoie pentru publicarea online.

 

 • Cerinţe de tehnoredactare:

 • Lucrarea va fi scrisă în limba engleză/română de către participanții din mediul universitar, iar cei din mediul preuniversitar, în limba română.

 • Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând.

 • Tabelele aferente proiectelor didactice vor fi redactate în word, folosindu-se pagina pe verticală.

 • Anexele proiectelor trebuie să cuprindă doar materiale originale ( Nu copiate de pe internet!)

 • Număr maxim de pagini acceptate:  10.

 • Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:

  • sus: 2 cm;

  • jos: 2 cm;

  • stânga / dreapta: 2 cm.

 • Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.

 • Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.

 • (Titlul universitar) numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12.

 • Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.

 • Rezumatul în limba englezӑ/română  pentru toți participanții:  Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 150 cuvinte).

 • Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/ sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.

 • Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.

 • Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:

 • George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Naționala” S. Ciornei, București, 1938: 38. 

 • Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model: Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.

sau: Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în: Poétique, nr. 3/1970.

 

 • Perioada primirii documentelor: 18.12.2020 – 15.01.2021

 • Toate documentele se trimit într-un fișier atașat. (articolul de revistă, talonul de înscriere și declarația pe priprie răspundere)

 • Fișierul va avea numele participantului.

 

 

 

 • Documentele participanților:

 • Toate documentele sunt în format electronic și se vor transmite participanților, pe adresa de e-mail pe care ne-o comunică.

 • În funcție de tema propusă, pentru fiecare număr se vor adăuuga și alte adeverințe specifice materialelor publicate.

 

 1. Revista ,,Self Management”, Nr.2,  ISSN 2734 – 8229,  ISSN – L 2734 – 8229, online.

 2. Diploma Revistei ,,Self Management”, Nr.2/3

 3. Adeverință de voluntariat AGCDR ,,Dăscălimea Română”.

 4. Adeverintă de participant /colaborator la activitățile proiectului.

 5. Adeverință de membru în echipa de proiect a revistei.

 6. Adeverintă de lucru pe platforma educațională: www.dascalimearomana.ro.

 7. Adeverință pentru  promovarea și implementarea resurselor educaționale deschise ( RED).

 8. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.

 9.  Adeverință pentru schimbul de experiență dintre cadrele didactice și dintre școli.

 10. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISSN.

 11. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.

 12. Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/instituţii, în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite şi/sau implicarea în activităţi din cadrul acestora.

 

 

 • Costul publicației: Pentru fiecare număr al revistei se achită suma de 70 lei , în contul Asociației, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia: Cont: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300.

 

 • Graficul activităților 2020/2021:

                

                     

Nr.

crt.

Denumirea activității

Perioada desfășurării

Data

evanimentului

Tema

Cine răspunde

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.1/ decembrie 2020

 

15.10 – 10.11

2020

 1. decembrie 2020

 Managemantul clasei de elevi într-o ,,Altfel de școală”

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Victoriana Aprilia Gălbenuș

Julieta Marioara RADU

Voica TACHE

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.2/ ianuarie  2021

 

18.12 – 15.01

2021

           25 ianuarie 2021

 Proiectarea didactică în sistem online, hibrid, față în față.

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Natalia COROIU

Lucia PUȘCAȘ

Daniela POTOCEAN

Nicoleta MARCU

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.3/ februarie 2021

 

18.01.2021 –

15.02.2021

         25 februarie 2021

Strategii didactice utilizate la orele de curs pe timp de pandemie

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Nely – Cornelia NISTOR

Petrina – Ortansa PĂCURICI

Alexandra VIDU

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.4/ martie 2021

 

18.02 – 15.03.2021

25 martie 2021

Evaluarea: de la evaluare  inițială la evaluarea finală

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Elena POPESCU

Viorica DINU

Raluca -Anca VSILIEV

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.5/ aprilie 2021

 

18.03 – 15.04.2021

25 aprilie 2021

Activitățile extrașcolare în condițiile școlii, pe timp de pandemie

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Liliana AGAPIE

Maria  POPESCU

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.6/ mai 2021

 

18.04 – 15.05.2020

25 mai 2021

Opționalul

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Cătălina -  Magdalena PEGULESCU

Ecaterina JALBĂ

Adina – Cristina IOSIF

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.7/ iunie 2021

 

18.05 -15.06.2020

25 iunie 2021

Comunicarea școală - familie

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Alin – Mariu MIHĂILESCU

Luminița – Mariana MIHĂILESCU

Alina PETREA

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.8/iulie 2021

 

18.06- 15.07.2021

25 iulie 2021

Învățarea, recapitulare, evaluare prin fișe de lucru, joc  etc

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Victoriana Aprilia Gălbenuș

Julieta Marioara RADU

Voica TACHE

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.9/august 2021

 

18.07 – 15.08.2021

25 august 2021

Învățarea, evaluare prin joc și fișe de lucru

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Victoriana Aprilia Gălbenuș

Julieta Marioara RADU

Voica TACHE

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

 1.  

Revista ,,SELF MANAGEMENT”

Nr.10/august 2021 – Ediție specială

 

18.07 – 25.08.2020

30 august 2021

Proiecte/ programe pentru școala de vară

Ionela – Rodica CÂMPEANU

Victoriana Aprilia Gălbenuș

Julieta Marioara RADU

Voica TACHE

Ariana  -Elena GĂLBENUȘ

Daniel – Marian DUMITRU

               

 

    

                        Notă: În cazul în care nu primim materiale suficiente pentru realizarea numărului 2 al revistei, vom cupla materialele  pentru temele de la punctul 2 și 3, din graficul activităților și vom edita un singur număr  ( Nr. 2/3).     

 

 

 

Președinte,

Coordonator proiect,

 Profesor Victoriana Aprilia GĂLBENUȘ

   


 

Pentru înscrieri, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos sau să trimiteţi un e-mail la adresa următoare: dascalimeareviste@gmail.com

Talon de înscriere și declarație pe propria răspundere