Contact 

Luni-vineri: 9.00 – 13.00 și 15.00 – 19.00

Telefon: 0729054568 

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

       

NUME ŞI PRENUME
ADRESA E-MAIL:
CONȚINUT:
ADAUGĂ LUCRARE
ADAUGĂ TALONUL DE ÎNSCRIERE/DECLARAŢIE
ADAUGĂ DOVADA PLĂŢII
Alegere multiplă
Am luat la cunostinta de Politica de Confidentialitate a websiteului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
EXPEDIAZĂ
EXPEDIAZĂ
Mesajul a fost expediat - Mersi!
Îndeplinește toate câmpurile necesare!

REVISTA ,,SELF MANAGEMENT”

 

 

 

          Vă mulțumim pentru colaborarea și implicarea dumneavoastră la Revista  ,,SELF MANAGEMENT” Nr.2/februarie 2021.

           Revista nr.2 ,,SELF MANAGEMENT”  se poate viziona: aici

           Revista nr.1 ,,SELF MANAGEMENT”  se poate viziona: aici 

 

 

REGULAMENT REVISTA ,,SELMANAGEMENT"

 

     

REGULAMENT REVISTA INTERNAȚIONALĂ ,,SELF MANAGEMENT”

 

Nr. 5/ iulie 2021

 

 • Proiectul revistei: Revistă internațională de management, teorie, practică și cultură educațională, a cadrelor didactice române din țară și de peste hotare.

 

 • Temele revistei pentru nr. 5/iulie/ 2021:

 

 1. 1.Învățare, recapitulare, evaluare prin fișe de lucru, joc didactic etc.

 

 1. 2. Proiecte educaționale/ programe pentru activitățile extrașcolare și/ sau școala de vară, pentru elevi.

 

 • Apariţia revistei: 25 iulie 2021.

 

 • Categoria în care se încadrează: educaţie pentru dezvoltare profesională și personală.

 

 • Grupuri ţintă:

Personalul didactic român de îndrumare și control, personalul didactic de predare și personalul auxiliar din învățământul românesc și european.

 

 • Scopul:

Formarea continuă a profesorilor români din țatră și de peste hotare, în direcţia implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională şi personală.

 

 • Proiectul educațional internațional al revistei este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, cu Casa Corpului Didactic Ialomița și cu Institutul de Cercetӑri,

Politici și Evaluare în Educație – APDP.

 

 • Colectivul de referenți științifici:

 • Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitate Valahia din Târgoviște

 • Conf.univ.dr . Larisa SADOVEI, decan, facultatea de Informatica și Științele Educației UPS " Ion Creanga" din Chișinău

 • Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, facultatea de Psihologie și Științele Educației USH, Institutul de Cercetări, Politici și Evaluare în Educatie APDP ( București)

 • Prof.drd. Ileana POPESCU, Inspector Școlar ISMB București/ Universitatea din București

 

 • Cerinţe de tehnoredactare:

 • Lucrarea va fi scrisă în limba engleză/română de către participanții din mediul universitar, iar cei din mediul preuniversitar, în limba română.

 • Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând.

 • Tabelele aferente proiectelor didactice vor fi redactate în word, folosindu-se pagina pe verticală.

 • Anexele proiectelor trebuie să cuprindă doar materiale originale ( Nu copiate de pe internet!)

 • Număr maxim de pagini acceptate: 10.

 • Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:

  • sus: 2 cm;

  • jos: 2 cm;

  • stânga / dreapta: 2 cm.

 • Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.

 • Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.

 • (Titlul universitar) numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12.

 • Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.

 • Rezumatul în limba englezӑ/română pentru toți participanții: Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 150 cuvinte).

 • Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/ sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.

 • Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.

 • Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:

 • George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Naționala” S. Ciornei, București, 1938: 38.

 • Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model: Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.

sau: Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în: Poétique, nr. 3/1970.

 

 • Perioada primirii documentelor: 5.06.2021 - 10 iulie 2021

 • Se pot trimite maximum 2 lucrări, pentru fiecare tema abordată.

 • Fișa de înscriere și declarația o puteți descărcati și de pe www.dascalimearomana.ro, secțiunea Reviste.

 • Toate documentele se trimit într-un fișier atașat.

 • Fișierul va avea numele participantului.

 

 

 

 

 

 

 • Documentele participanților:

 • Toate documentele sunt în format electronic și se vor transmite participanților, pe adresa de e-mail pe care ne-o comunică.

 • Pentru acest număr se vor adăuuga și alte adeverințe specifice materialelor publicate.

 

 1. Revista ,,Self Management”, Nr.5, ISSN 2734 – 8229, ISSN – L 2734 – 8229, online.

 2. Diploma Revistei ,,Self Management”, Nr.5

 3. Adeverință de voluntariat AGCDR ,,Dăscălimea Română”.

 4. Adeverintă de participant /colaborator la activitățile proiectului.

 5. Adeverință de membru în echipa de proiect a revistei.

 6. Adeverintă de lucru pe platforma educațională: www.dascalimearomana.ro.

 7. Adeverință pentru promovarea și implementarea resurselor educaționale deschise ( RED).

 8. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.

 9. Adeverință pentru schimbul de experiență dintre cadrele didactice și dintre școli.

 10. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISSN.

 11. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.

 12. Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/instituţii, în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite şi/sau implicarea în activităţi din cadrul acestora.

 

 

 • Costul publicației: Pentru fiecare număr al revistei se achită suma de 70 lei , în contul Asociației, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia: Cont: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300.

 

 • Graficul activităților 2021:

 

            

Președinte,

Coordonator proiect,

 Profesor Victoriana Aprilia GĂLBENUȘ

   


 

Pentru înscrieri, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos sau să trimiteţi un e-mail la adresa următoare: dascalimeareviste@gmail.com

Fișă de înscriere și declarație