Contact 

Luni-vineri: 9.00 – 13.00 și 15.00 – 19.00

Telefon: 0729054568 

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

       

PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL

,,ȘCOALA ROMÂNEASCĂ - DE LA INOVARE LA PROVOCARE”

al  Școlii Internaţionale de Vară ,,Dăscălimea Română”,

pentru cadrele didactice române din ţară şi de peste hotare,

ediţia a XI-a, fizic, Majestic ***Olimp / online platforma ZOOM,

4 - 10 iulie 2022

 

Locuri disponibile:5 

 

& ACTIVITĂȚI INCLUSE:

 

 1. PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ  ,,Managementul emoțiilor – cheia performanțelor  școlare”, acreditat de Ministerul Educației, prin OME 5752/08.12.2021, categoria 2 și tipuri de competențe b), forma de organizare în sistem online, cf. art.3 din OME nr.5138/2021(57 ore online sincron, 51 ore online asincron și 4 ore evaluare finală online asincron)  și cu forma de organizare echivalentă blended – learning cf. OMECTS nr. 5564/2011 (57 ore față – în - față, 51 ore online, 4 ore evaluare finală față – în – față), cu 112 ore, cu 28 credite profesionale transferabile, cu public țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, online meeting pe platforma ZOOM: dascalimeaformare@gmail.com  și online e – lerning, pe platforma: https://dascalimearomana.nextclass.ro

 

 1. WEBINARE:
 • Managementul educațional de succes, un pas spre eficientizarea învățământului.
 • Educația interculturală în mediul școlar.
 • Sisteme de predare/învăţare şi de management al conţinutului educaţional - platforme educaţionale.

 

 1. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL ,,Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”, Ediția a XI-a,  cu următoarele secțiuni:
 • Secțiunea I – Referate – Teme:

                      1.,,Managementul emoțional al elevilor în procesul didactic.”

                      2.,, Jocul didactic în orele de curs.”

                      3. ,, Comunicarea instituțională:  școală - familie – elev.”

                      4. ,,Educația durabilă în context european.”

 • Secțiunea a II-a: Proiecte didactice care cuprind elemente novatoare la  disciplinele predate.
 • Secțiunea a III-a: Proiecte educaționale ce promovează activitățile extracurriculare și extrașcolare, vizând școala/ alternativele educaționale/ școala incluzivă/reducerea abandonului școlar/ elevii cu CES.

 

 1. CONCURSUL INTERNAȚIONAL  și  EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ ,,Arta  populară românească - punte între români şi generaţii”, Ediția a XI-a.

 

V.        CENTRUL DE EXCELENȚĂ MULTIFUNCȚIONAL ,,NET-ART” – Teme:

  • Utilizarea tehnicilor de modelare a lutului cu uscare rapidă, atât  pentru obținerea diferitelor obiecte tradiționale românești cât pentru obiecte destinate uzului didactic și personal.
  • Utilizarea tehnicii  decupajului  pentru decorarea obiectele obținute.
  • Evaluarea și premierea obiectelor realizate.
  • Activitățile vor fi realizate fizic/online – ediția a II-a, vor participa atât profesorii cât și elevii.

 

& PARTENERI:

 • Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
 • Casa Corpului Didactic Ialomița
 • Asociația Profesorilor și Institutorilor din România
 • Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița
 • Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Petreu, Bihor

 

& ECHIPA DE PROIECT:

 1. Președinte Profesor  GĂLBENUȘ Victoriana Aprilia, AGCDR ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”
 2. Consilier Superior CNEEE – Profesor Radu Dascălu
 3. Inspector Şcolar General, Profesor Steluța Iuliana MITREA, ISJ Ialomița
 4. Director Profesor Gabriela Profira BORODEA, CCD Ialomița
 5. Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște
 6. Inspector Profesor PETRE Simona, ISJ Ialomița
 7. Inspector Profesor STOIAN Maria, ISJ Ialomița
 8. Director Profesor AGAPIE Liliana, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița
 9. Director Profesor POPESCU Maria, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița
 10. Dir. Prof. Lucia PUȘCAȘ,  Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Petreu, Bihor
 11. Prof. Julieta – Marioara RADU, Școala Gimnazială Ionel Perlea, Ograda, Ialomița
 12. Prof. Daniela POTOCEAN, Colegiul Național Traian Lalescu, Reșița
 13. Prof. Alina PETREA, G.P.P. NR.16 Focșani, Vrancea

 

& GRUPUL ŢINTĂ:

 1. educatoare, învăţători, institutori, profesori și elevi din învățământul preuniversitar românesc și profesori români de peste hotare.

 

     Contact: dascalimeaproiecte@gmail.com

 

 1. CURRICULUMUL PROIECTULUI  EDUCAȚIONAL:

 

    Proiectul educațional al Școalii internaţionale de Vară ,,Dăscălimea Română”, pentru cadrele didactice române din ţară şi de peste hotare, Ediţia a XI-a, directă Olimp și online, 04 – 10.07.2022, este: ,,Școala românească,  de la   inovare la provocare”, realizat în parteneriat cu I.S.J. Ialomița, cu C.C.D. Ialomița și cu Asociația Profesorilor și Institutorilor din România.

 

 1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE:

 

 1. Scopul proiectului:

     Formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar din țară și de peste hotare, în direcţia implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională și a sporirii calităţii învăţământului.

 

 1. Obiectivele generale:
 • Promovarea atitudinilor pozitive, a demersurilor novatoare, purtătoare de valenţe noi, europene, privind problemele actuale ale educaţiei contemporane.
 • Identificarea modalităţilor de concepere, realizare, aplicare a demersurilor educative. 
 • Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice active şi viitoarele cadre didactice, implicate în acest demers educativ.

 

 

& ACŢIUNI  DIRECTE ( la Sala de conferințe a Hotelului Majestic, Olimp);

(ONLINE, pe Platforma ZOOM); DERULATE (cu repere orare ce pot fi modificate):

 

Luni: 04.07.2022

 11, 00 – 13,00 – deschiderea  Școlii  Internaționale de Vară

                        -   cazarea invitațílor, verificarea documentelor

 16,00 – 20,00 – Program formare/ Webinar 1

 

Marți: 05.07.2022

11,00 – 13,00 –  Simpozion Internațional

16,00 – 20,00 – Program formare/ Webinar 2

 

Miercuri: 06.07.2022

11,00 – 13,00 – Webinar 3

16,00 – 20,00 – Program formare

Joi: 07.07.2022

Excursie cultural – turistică – Bulgaria – opțional

 

Vineri: 08.07.2022

11,00 – 13,00 – Ateliere online - CENTRUL DE EXCELENȚĂ ,,NET-ART

16,00 – 21,00 –  Program formare /Realizarea expozițiilor internaționale  

 

Sâmbătă: 09.07.2022

11,00 -13,00 - Program formare

16,00 – 21,00 – Program formare/ Premierea participanților   

                        -   închiderea  Școlii  Internaționale de Vară

 

Duminică: 10.07.2022

9,00 – 12,00 – eliberarea camerelor 

 

 ****Programul de formare  va continua și după finalizarea școlii de vară, tot online.

       

*** NOTĂ: Programul de studiu mai poate suferi unele modificări.

   La cererea cursanților, putem opta ca o zi din program, să fie dedicată excursiei în Bulgaria, la Balcic, pentru a vizita: Castelul Reginei Maria, Grădina Botanică de la Balcic, Cetatea Kaliacra, Mănăstirea ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Stațiunea Nisipurile de Aur. (Costul excursiei nu face parte din pachetul școlii de vară, urmând să fie comunicat în momentul în care sunt suficienți doritori  pentru a ocupa toate locurile într-un autocar).

 

& FORMATORI:

 1. Formatorii AGCDR ,,Dăscălimea Română”
 2. Profesori universitari

 

 1. METODE DE IMPLEMENTARE:
 • şedinţe, comunicare directă, programarea activităţii de proiect, delegarea de sarcini, conducerea participativă, lucrul în echipă, explorarea, utilizarea bugetului.

 

 1. REZULTATE ȘI IMPACT:
 1. perfecţionarea cadrelor didactice;
 2. includerea în procesul de învăţământ a bunelor  practici identificate în cadrul Școlii  Internaționale de Vară;
 3. generarea unui interes veritabil pentru relațiile interumane;
 4. îmbunătăţirea procesului de învăţământ şi a rezultatelor la învăţătură ale elevilor.

 

 

 1. REGULAMENT:

 

 • Lucrările elaborate pentru secțiunile: I, a II-a și a III-a,  pentru Simpozionului Internațional ,,Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”,  ediția a XI-a, vor fi transmise  în format electronic, scrise cu 10, fără spațiere, tabelele vor fi realizate pe pagina A4, vertical,  Times New Roman, iar titlul, autorul și instituția școlară vor fi scrise cu majuscule, bold, 12 Times New Roman; paginația pentru secțiunea I – maxim 4 pagini, pentru secțiunea a II-a, maxim 10 pagini, pentru secțiunea a III-a – maxim 12 pagini. Pentru publicarea materialelor simpozionului va rugam să nu inserați fotografii, imagini, emoticoane etc.
 • Materialele complete vor fi publicate în „Ghidul de bune practici al  simpozionului”, cu ISBN, în format electronic și va fi postat pe site-ul: www.dascalimearomana.ro.

 

 

 • Pentru Revista Internațională ,,SELF MANAGEMENT”, Nr. 7 (cu ISSN pentru publicație online - https://drive.google.com/file/d/1Uf7Pz2yUPn6O-rLzgso8ERwa_s2OQAHL/view), în format  electronic, elaborați un material de maxim  3 pagini, 10 Times New Roman, fără spațiere, iar titlul, autorul și instituția școlară vor fi scrise cu majuscule, bold, 12 Times New Roman,  pe o temă aleasă de dumneavoastră, cu scrierea unei sinteze a materialului în limba engleză – summary (abstract), așezată la începutul lucrării,  spre a fi publicat, până la data de 30.06.2022 și îl transmiteți cu materialele necesare pentru publicare.

 

 • Pentru participarea directă: obiectele concursului  (3 obiecte de cadru didactic) vor fi aduse în format fizic, etichetate, dar vor fi transmise și electronic fotografiile lor, până la data de 30.06.2022;
 • Pentru participarea online, fiecare participant va trimite 3 fotografii  în format JPEG (nu PDF), cu  obiectele decorate/desen/picturălucrate de elevi, în care să folosească elemente din stilul tradițional, din zona din care provin, etichetate: numele și prenumele elevului, clasa, instituția de învățământ, numele și prenumele profesorului coordonator (Obiectele achiziționate din magazine și fotografiate nu vor face obiectul concursului, deci, concurenții vor fi eliminați din concurs), până la data de 30.06.2022.

 

 • La CENTRUL DE EXCELENȚĂ ,,NET-ARTcu temele:

 

Transmiterea materialelor: se va face pe email, la adresa: dascalimeaproiecte@gmail.com, până pe data de 30.06.2022 și va  avea numele și prenumele participantului. În email/emailuri (nu acceptăm documente trimise prin transferuri). Se vor transmite documentele arhivate, în 4 arhive astfel:

 1. Arhiva I – fiș de înscriere (completată în format word), fișa GPR și dovada plății.
 2. Arhiva a II-a – lucrările elaborate pentru secțiunile: I, a II-a și a III-a
 3. Arhiva a III-a – documentele pentru reviste.
 4. Arhiva a IV-a – fotografiile pentru expoziție.

 

 

& COSTURI:

 

 • Cazare Hotel MAJESTIC***OLIMP (04.07 – 10.07.2022 – 6 nopți și 7 zile):
 1.  DP / zi/  250 lei /persoană  x  6 nopți = 1 500 lei/sejur/ persoană

sau

 1. ALL/zi/300 lei/ persoanax 6 nopți = 1 800 lei/sejur/persoană

 

 • Costul școlii de vară (fizic cât și online) are două variante:
 1. Cu program de formare cu credite și toate celelalte secțiuni (II, III, IV, V)   - 650 lei 
 2. Fără program de formare, dar cu toate celelalte secțiuni (II, III, IV, V)  ale școlii de vara – 250 lei

 

TOTAL 1:

Varianta a)  1500 lei + 650 lei = 2 150 lei

Varianta b) 1500 lei + 250 lei = 1 750 lei

              Sau

TOTAL 2:

  Varianta a)  1800 lei +  650 lei =  2 450 lei

  Varianta b) 1800 lei + 250 lei = 2 050 lei

 

La această sumă, vă rog să achitați și taxele băncii care nu sunt incluse în costul școlii de vară și care diferă de la o bancă la alta.

 

 • FACILITĂȚI:
 • Fiecare profesor care dorește, poate să vină însoțit de soț/soție, chiar dacă nu este cadru didactic, costul pachetului de cazare și masă fiind același.
 • Copiii până la 2 ani au 100% gratuitate la cazare.                                                                      
 • Copiii de la 2 la 12 ani beneficiază de cazare gratuită, dacă nu solicită pat suplimentar.   
 • Copiii peste 12 ani  nu beneficiaza de gratuitate la cazare.          
 • Hotelul - situat în apropierea  falezei Mării Negre din Olimp.                                                     
 • Parcare auto – gratuită – în limita locurilor disponibile.                                                              
 • Acces gratuit - piscina exterioară.                                                                                             
 • Terasa Majestic -  program artistic.                                                                                           
 • Păstrare valori - seif la recepție.                                                                        
 • Cameră de bagaje.                                                                                                                   
 • Sală de conferință   - 120 de locuri.
 • Loc de joacă pentru copii.                                                                                                        
 • Internet wirless - la recepție și în camere.

 

& PARTICIPREA DIRECTĂ:

 

 • Profesorii interesați sunt rugați să trimită email în care să își prezinte intenția de a participa fizic și pentru a vedea dacă mai sunt locuri. După confirmarea locului/locurilor pot trimite suma aferentă școlii de vară astfel: prima  rată – 100 lei, până la data de  3 iunie 2022, în contul:  ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ” -  RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia, iar restul sumei –  poate fi achitată  în lei (restul sumei), în cont, până la data de 30.06.2019,  fie cu vouchere de vacanță.
 • Voucherele de vacanță din 2022 pot fi transmise online, prin completarea formularului postat pe site-ul nostru: www.dascalimearomana.ro.  și trimiterea pe adresa evenimentului însoțit de copia CI a titularului. Email-ul va fi intitulat cu numele si prenumele participantului (Ex. IONESCU VASILE, PLATA) și/sau aduse și predate în ziua cazării, la hotel,  organizatorului.
 • !!! OBLIGATORIU - Pentru profesorii care doresc să achite sejurul cu vouchere de vacanță  emise în perioada: 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020 (acestea expiră pe data de 30 iunie 2022), trebuie să completeze formularul postat pe site-ul nostru: www.dascalimearomana.ro.  și să îl trimită pe adresa evenimentului însoțit de copia CI a titularului, până la data de 25 iunie 2022. Email-ul va fi intitulat cu numele si prenumele participantului (Ex. IONESCU VASILE, PLATA).
 • Suma de bani aferentă pachetului de formare al școlii de vară pentru profesorii care participă fizic, va fi trimisă până la data de 30.06.2022, în contul ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”:  RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia.
 • Profesorii din județul Constanța pot participa la activitățile școlii de vară, fără a solicita cazare.             Costul pachetului este de 650 de lei și va trebui achitat până la data de 30.06.2022, în contul mai jos menționat.

         Colaboratorii noștri care au parcurs programul de formare sus menționat, vor achita pachetul de formare, în cuantum de 250 lei, fără program de formare.

       Participanții online vor achita costul pachetului până la data de 30.06.2022, în contul ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”:

      RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia.

 

Notă:

 • Pachetul pentru Școala internațională de vară nu este postat pe SICAP. La cererea insituțiilor școlare putem să realizăm acest lucru.
 • În taxa de participare la Școala internațională de vară nu sunt incluse comisioanele bancare.
 • Persoanele singure trebuie să accepte o altă persoană de același sex în cameră, din grupul școlii de vară.
 • Numărul de locuri este limitat, iar primii înscriși sunt și primii serviți.
 • Pe documentul de la bancă vor fi scrie: Școala de Vară 2022, rata nr.... și numele participantului. ( nu scrieti cazare, masă etc.)

      

         IMPORTANT!

     

 După depunerea banilor, scanați chitanța și trimiteți-o electronic pe adresa asociației. Tot atunci, comunicați și datele dumneavoastră de identificare, completând tabelul de mai jos.

 

Fiecare participant (care participă fizic) este rugat să completeze tabelul și să-l trimită numai la adresa: dascalimeaproiecte@gmail.com

 

Nr crt

Numele și prenumele

Funcția

(numai pentru cadrele didactice)

Instituția școlară (numai pentru cadrele didactice)

Adresa de domiciliu, telefon,

e-mail.

Data depunerii banilor, numărul și seria facturii.

Nr. de locuri în cameră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& CERTIFICAREA CURSURILOR:

 

 1. Adeverință cu credite pentru programul de formare.
 2. Certificate formare webinar.
 3. Diplomă de participare la Școala Internațională de Vară, cu avizul instituțiilor partenere.
 4. Diploma simpozionului, cu avizul instituțiilor partenere.
 5. Diplomă/diplome pentru elevi, pentru participare la Concursul Internațional.
 6. Diplomă/diplome pentru elevi, pentru participare la Expoziția Internațională.
 7. GHIDUL DE BUNE PRACTICI al Simpozionului Internațional, cu ISBN online.
 8. Revistele cu ISSN online: ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ” și ,,SELF MANAGEMENT”.
 9. Adeverință de membru al comisiei de organizare și implementare al Școlii Internaționale de Vară.
 10. Adeverință de membru al comisiei de organizare și implementare a simpozionului, la nivel  județean/național/internațional.
 11. Adeverință de membru al comisiei de organizare și implementare în echipa de proiect a expoziției internaționale, la nivel  județean/național/internațional.
 12. Adeverință de participare /colabolaborare/implmentare  la activitățile proiectului Școlii Internaționale de Vară.
 13. Adeverință de participare /colabolaborare/implementare  la activitățile proiectului Simpozionului Internațional.
 14. Adeverință de participare /colabolaborare/implmentare  la activitățile proiectului Concursului – Expoziției Internaționale.
 15. Adeverintă de participare /colabolaborare/implementare  la activitățile proiectului Revistei ,,Dăscălimea Română”Nr.3.
 16. Adeverință de participare /colabolaborare/implementare  la activitățile proiectului Revistei Internaționale ,,Self Management”, Nr.7.
 17. Adeverință pentru participarea la elaborarea regulamentului Simpozionului Internațional.
 18. Adeverință pentru participarea la elaborarea regulamentului Concursului – Expoziției Internaționale.
 19. Adeverință pentru participare în comisia de organizare națională/internațională a expoziției internaționale.
 20. Adeverință din care reiese calitatea de participant în comisia de evaluare națională / internațională a Concursului Internațional ,,Arta  populară românească - punte între români şi generaţii”.
 21. Adeverință pentru participarea la Centrul multifuncțional de excelență NET – ART, 2022.
 22. Adeverință pentru rezultatele deosebite obținute de elevii participanți la Centrul multifuncțional de excelență NET – ART, 2022.
 23. Adeverință pentru performanțe deosebite obținute de elevii participanți la Concursul cultural – artistic al Centrului multifuncțional de excelență NET – ART, 2022.
 24. Adeverință pentru îndrumarea  de formațiuni din domeniul cultural - artistic – modelare din cadrul Centrului multifuncțional de excelență NET – ART, 2022.
 25. Adeverițtă de educație multiculturală,  incluzivă,  pentru diversitate și echitate în educație, Școala Internațională de Vară.
 26. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii, în cadrul activităților Școalii Internaționale de Vară.
 27. Adeverință pentru schimbul de experiență dintre cadrele didactice și dintre școli, în cadrul activităților Școalii Internaționale de Vară.
 28. Adeverință pentru iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învăţare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 29. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
 30. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
 31. Adeverință pentru promovarea educaţiei de calitate, inclusiv pentru elevii aparţinând grupurilor din medii dezavantajate şi supuse excluziunii.
 32. Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/instituţii, în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite şi/sau implicarea în activităţi din cadrul acestora.
 33. Adeverintă de educație multiculturală,  incluzivă,  pentru diversitate și echitate în educație.
 34. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului
 35. Adeverință de lucru pe platforma e – learning a asociației.
 36. Adeverință de voluntariat AGCDR ,,Dăscălimea Română”.
 37. Adeverință pentru activitatea din cadrul comisiilor asociației: etică/paritare/dialog social (condiție este ca profesorul să fie membrul asociației noastre, de minim 3 ani consecutivi,  cu plata cotizației la zi).
 38. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional (condiția este ca profesorul să fie membrul asociației noastre, de minim 3 ani consecutivi,  cu plata cotizației la zi).

 

Toate documentele  vor fi transmise pe e-mail-ul personal, în format electronic, PDF.

Ghidul simpozionului si revistele asociației vor fi postate pe site-ul nostru: https://www.dascalimearomana.ro/

 

Notă!

 

 • În cazul în care nu primiți acceptul  participării vă rugăm să îl solicitați! 
 • Numai participarea la toate secțiunile vă poate asigura toate documentele.
 • În taxa de participare la Școala de Vară nu sunt incluse comisioanele bancare.
 • Pentru profesorii din comunitățile de români din Ucraina  participarea este gratuită.
 • Asociația își rezervă dreptul de a accepta sau nu o persoană.
 • Nicio persoană nu se poate substitui alteia.

 

Persoană de contact:

   

    Profesor Voica Tache: tel. 0720230187

                                           e-mail: tache_voica61@yahoo.com

 

 

 

Președinte, profesor Victoriana Aprilia GĂLBENUȘ

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Vă rugăm sa nu mai editati fisa de inscriere in drive. Aceasta poate fi descarcata in calculatorul dumneavoastră, completata și transmisa pe adresa de email mentionata.

 

 

Fise de inscriere Scoala de vară

Formular vouchere de vacanta