Adeverințele eliberate de Asociație pentru programele parcurse:

 

  1. Adeverința cu număr de credite și competențele obținute, ce ține loc de atestat ( atestatul se eliberează de la 30 - 90 de zile, de la absolvirea programului acreditat).

  2. Adeverință de voluntariat cu număr de ore ( numărul de ore este egal cu numărul de ore ale programului de formare).

  3. Adeverință de postarea a documentelor educaționale deschise ( RED), pe platforma e – learning a Asociației, oferită gratuit, pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor, la materiale educaţionale de calitate.

  4. Adeverință de învățare în domeniul managementul educațional,  pe platforme e-learning,  pentru susţinerea progresului şcolar, pe platforma e - lerning: https://dascalimearomana.nextclass.ro/, și online meeting pe platforma ZOOM: dascalimeaformare@gmail.com.

  5. Adeverință pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale profesorului, cât pentru îmbunătăţirea rezultatelor învăţării elevilor din mediile dezavantajate etc.

  6. Adeverință pentru promovarea și implementare educației multiculturale,  incluzive,  pentru diversitate și echitate în educație.

  7. Adeverință pentru la schimbul de experiență dintre instituțiile școlare, prin implicarea în activitățile desfășurate în cadrul Programul de formare continuă.

 

Înscriere:

 

Pentru înscrieri în programele de formare menţionate anterior, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos sau să trimiteţi un e-mail la adresa următoare: dascalimeaformare@gmail.com. Subiectul emailului va avea numele complet al participantului, însoţit de numele programului de formare la care doreşte să participe, ex: ,,Popescu Ionel, Jocul didactic în şcoala incluzivă”

 

Persoanele interesate să participe la programele de formare continuă pentru anul 2021/2022 sunt rugate să dea click, să descarce şi apoi să completeze cererea de înscriere adaptată.

 - Cerere înscriere curs ,,Jocul didactic în școala incluzivă” 

 - Cerere înscriere curs ,,Managementul emoțiilor – cheia performanțelor școlare

PROGRAME DE FORMARE

Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România ,,Dăscălimea Română” este furnizor de formare, în mai multe programe de formare continuă, acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, cu formatori naționali proprii, din rândul cadrelor didactice universitare și preuniversitare active.

 

Cont IBAN Asociație deschis la Raiffeisen Bank Slobozia: RO17RZBR0000060015399516

 

        Vă prezentăm oferta programelor de formare continuă pentru anul 2022/2023:

 

1.,,Managementul emoțiilor – cheia performanțelor școlare, acreditat de Ministerul Educației, categoria 1, tip de competențe b), cu 28 de credite profesionale transferabile / 112 de ore, având drept grup țintă: personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar, formă de organizare: e-learning sau/și blended learning, cost 490 lei. Pe ordinul de plată vă rugăm să scrieți ce reprezintă suma trimisă: Taxă program formare Competente, pentru ……… ( numele și prenumele participantului), judetul........

 

 

2. ,,Jocul didactic în școala incluzivă”, acreditat MEC prin OMEC nr. 3189/07.02.2020 ( categoria 2, tipuri de competențe b), cu 22 de credite transferabile și 88 de ore, cu public țintă: personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar, cost -  380 lei. Pe ordinul de plată vă rugăm să scrieți ce reprezintă suma trimisă: Taxă program formare Jocul, pentru ……… ( numele și prenumele participantului), judetul.........

 

 

         Programele se derulează în momentul constituirii grupei de 25 cursanți.

 

      Începând cu data de 23 octombrie 2020, conform Ordinului M.E.C. nr. 5767/15.10.2020, toate programele de formare continuă față – în – față se vor desfășura: 50% online, pe platforma e-learning a Asociaţiei dascalimearomana.nextclass.ro şi 50% online meeting, pe platfoma ZOOM a Asociaţiei.

    

NUME ŞI PRENUME
ADRESA E-MAIL:
CONȚINUT:
CERERE ÎNSCRIERE
ADAUGĂ DOVADA PLĂŢII
Alegere multiplă
Am luat la cunostinta de Politica de Confidentialitate a websiteului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
EXPEDIAZĂ
EXPEDIAZĂ
Mesajul a fost expediat - Mersi!
Îndeplinește toate câmpurile necesare!

       

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

Contact  

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa