Cont IBAN Asociație deschis la Raiffeisen Bank Slobozia: RO17RZBR0000060015399516

 

   

Ofertă de programe  de  formare  acreditate/avizate

 de Ministerul Educației

 

         Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România ,,Dăscălimea Română” este furnizor de formare, acreditat de Ministerul Educației, cu formatori naționali proprii, din rândul cadrelor didactice universitare și preuniversitare active.

 

        Vă prezentăm oferta programelor de formare continuă  acreditate / în curs de avizare, pentru anul 2023/2024:

         Programe de formare continuă acreditate M.E.:

    1. ,,Jocul didactic în școala incluzivă”, acreditat de MEC prin  OMEC nr. 3189/07.02.2020 ( categoria 2 tipuri de competențe a,  forma de organizare față în față, 88 ore, cu 22 credite profesionale transferabile), reorganizat în sistem online (online meeting - 45 ore/procente: 51,13 % și online e – learning - 43 h / procente: 48,87  %  ), conform Avizului CSA nr. 3072/DGIP/CSA. 4/13/15/15.07.2020,  cu public țintă: personal didactic de predare  din învățământul preuniversitar,  pe platforma e - lerning: https://dascalimearomana.nextclass.ro/, și online meeting pe platforma ZOOM: dascalimeaformare@gmail.com, cost -  380 lei.

 

 2. ,,Managementul emoțiilor – cheia performanțelor  școlare”, acreditat de Ministerul Educației, prin OME 5752/08.12.2021, categoria 2 și tipuri de competențe b), forma de organizare în sistem online, cf. art.3 din OME nr.5138/2021( 57 ore online sincron, 51 ore online asincron și 4 ore evaluare finală online asincron)  și cu forma de organizare echivalentă blended – learning cf. OMECTS nr. 5564/2011 ( 57 ore față – în - față, 51 ore online, 4 ore evaluare finală față – în – față), cu 112 ore, cu 28 credite profesionale transferabile, cu public țintă: personal didactic de predare  din învățământul preuniversitar, online meeting pe platforma ZOOM: dascalimeaformare@gmail.com  și online e – lerning, pe platforma: https://dascalimearomana.nextclass.ro, cost – 490 lei.

 

           Programe complementare naționale avizate M.E.:

 1. ,,Managementul educațional performant – inovare și progres în educație, Aviz nr.1241/DGMRURS/31.05.2023- domeniul tematic în care se încadrează programul:     12. Management educațional,  bugetul de timp: 60 de ore, grupul țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar din România: personalul didactic de predare și personal cu funcții de conducere, de îndrumare şi de control, formă de organizare în sistem online: componenta sincron – 28 ore / componenta asincron – 32 ore, între 18 – 20 de credite,  online meeting pe platforma ZOOM: dascalimeaformare@gmail.com  și online e – lerning, pe platforma: https://dascalimearomana.nextclass.ro – 340 lei.

 

 1. ,,Educăm Altfel”, Aviz nr.1241/DGMRURS/31.05.2023- domeniul tematic în care se încadrează programul:   8. Educația nonformală, extrașcolară și informală, bugetul de timp: 60 de ore, grupul țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar din România: personalul didactic de predare, formă de organizare în sistem online: componenta sincron – 28 ore / componenta asincron – 32 ore – între 18 – 20 de credite, online meeting pe platforma ZOOM: dascalimeaformare@gmail.com  și online e – lerning, pe platforma: https://dascalimearomana.nextclass.ro  – 340 lei.

 

 1.  ,,Integritate morală și etică profesională”, Aviz nr.1241/DGMRURS/31.052023 - domeniul tematic în care se încadrează programul:   13. Altele – Integritate și etică, bugetul de timp: 60 de ore, grupul țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar din România: personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și control, formă de organizare în sistem online: componenta sincron – 24 ore / componenta asincron – 36 ore, între 18 – 20 de credite, online meeting pe platforma ZOOM: dascalimeaformare@gmail.com  și online e – lerning, pe platforma: https://dascalimearomana.nextclass.ro – 340 lei.

 

 • Programele se derulează  în momentul constituirii grupei de 25 cursanți.

 • Începând cu data de 6.07.2022  se respecta  OME  nr.4224/06.07.2022.

 • Programele de formare pot fi achiziționate și de pe SICAP.

 • Programele de formare pot fi achiziționate si prin PNRAS.

 • Oferim facturi instituțiilor scolare prin E-factura si persoanelor fizice facturi electronice ( la cerere).

   

 

 

 

 

Adeverințele eliberate de Asociație pentru programele parcurse:

 

 1. Certificatul programului de formare  cu  număr de credite / număr de ore și competențele obținute, se elibereaza

 de Asociație.

 1. Adeverință de voluntariat cu număr de ore ( numărul de ore este egal cu numărul de ore ale programului de formare).

 2. Adeverință de postarea a documentelor educaționale deschise ( RED), pe platforma e – learning a Asociației, oferită gratuit, pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor, la materiale educaţionale de calitate.

 3. Adeverință de învățare în domeniul managementul educațional,  pe platforme e-learning,  pentru susţinerea progresului şcolar, pe platforma e - lerning: https://dascalimearomana.nextclass.ro/, și online meeting pe platforma ZOOM: dascalimeaformare@gmail.com.

 4. Adeverință pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale profesorului, cât pentru îmbunătăţirea rezultatelor învăţării elevilor din mediile dezavantajate etc.

 5. Adeverință pentru promovarea și implementare educației multiculturale,  incluzive,  pentru diversitate și echitate în educație.

 6. Adeverință pentru la schimbul de experiență dintre instituțiile școlare, prin implicarea în activitățile desfășurate în cadrul Programul de formare continuă.

 7. Adeverință  pentru contribuția la scrierea de programe de formare.

 8. Adeverință speaker național în programele de formare acreditate și avizate M.E.

 

     Notă: Toate informațiile le gasiți pe site-ul nostru: https://www.dascalimearomana.ro/ și pentru înscrieri relații la

               telefon: 0720230187, profesor Voica Tache.

               Puteți apela și la formatorii Asociației noastre din teritoriu.

 

             Vă așteptăm cu interes la activitățile noastre!

NUME ŞI PRENUME
ADRESA E-MAIL:
CONȚINUT:
CERERE ÎNSCRIERE
ADAUGĂ DOVADA PLĂŢII
Alegere multiplă
Am luat la cunostinta de Politica de Confidentialitate a websiteului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
EXPEDIAZĂ
EXPEDIAZĂ
Mesajul a fost expediat - Mersi!
Îndeplinește toate câmpurile necesare!

       

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

Contact  

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa