Acord GDPR

Fişa fiscală

Extras din Statut

 

CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI:

 

- ASOCIAŢIA  GENERALĂ A CADRELOR  DIDACTICE  DIN  ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ” (AGCDR ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”)  este o asociaţie deschisă  tuturor cadrelor didactice din  România, a cadrelor didactice române de peste hotare, a altor cadre didactice din Europa şi nu numai.

Cu recomandare, pot fi admişi în asociaţie şi specialişti care pot contribui la realizarea scopului asociaţiei

 

Toate cererile de aderare la asociație necesită prezentarea unui profil complet al potențialului membru și fiecare membru va fi aprobat de către Consiliul Director, conform statutului şi a prevederilor legale.

 

ÎNSCRIEREA: 

 

- Prin email la dascalimeaoffice@gmail.com

 

ACTE NECESARE: 

 

-  cererea de înscriere;

-  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (acordul GDPR);

-  dovada achitării cotizației, în format jpg sau pdf.

Pentru descărcarea si completarea documentelor necesare înscrierii, faceţi click pe butoanele de mai jos.

 

TAXĂ DE ÎNSCRIERE:

 

- 60 lei/ anual în contul Cont : RO17RZBR0000060015399516,  RAIFFEISEN BANK Slobozia. Pe ordinul de plată vă rugăm să scrieți ce reprezintă suma trimisă: Cotizaţie asociaţie anul......., pentru ……… ( numele și prenumele participantului). 

sau

- redirecționarea cotei de 2% din impozit, potrivit Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Vă informăm că băncile implicate în aceste operaţiuni pot percepe comisioane suplimentare pentru tranzactiile efectuate.

 

DOCUMENTE ELIBERATE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI:

 

- adeverinţă membru asociaţie.

 

Persoanele care doresc să se înscrie în asociație sunt rugate să consulte extrasul din STATUTUL  ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”.

ÎNSCRIERE ÎN ASOCIAŢIE

Cerere de înscriere

       

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

Contact  

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa