Despre noi

       Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România ,,Dăscălimea Română” (AGCDR ,,Dăscălimea Română”)  s-a înființat în anul 2013, având sediul în localitatea Andrășești, județul Ialomița și puncte de lucru în toată țara. Este o asociaţie deschisă tuturor cadrelor didactice din România, cadrelor didactice române de peste hotare, tuturor cadre didactice din Europa şi nu numai.

     Conform Art. 5  din Statutul Asociației  Scopul  este:

     ,,Membrii Asociaţiei Generale a Cadrelor  Didactice  din  România ,,Dăscălimea Română”(AGCDR ,,Dăscălimea Română”) se asociază în scopul de formare continuă și dezvoltare profesională a personalului didactic și didactic auxiliar sau a personalului didactic de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar, cu formatori proprii sau prin parteneriate cu instituții / unități din sistemul național de învățământ  acreditate, pentru cultivarea  spiritului de solidaritate; de ridicare a prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice; de creştere eficientă a actului educativ, de ameliorare și completare a  legislaţiei, a programelor în vigoare, de creare a manualelor şi auxiliarelor didactice; de promovare şi apărăre a drepturilor şi libertăţilor omului; de contribuire la  progresul comunităţii din care fac parte şi al comunităţii românilor de peste hotare; de promovare a intereselor morale, sociale, etice, culturale  şi materiale ale tuturor dascălilor.”

 

      Misiunea noastră

 

              Formarea continuă a profesorilor români și promovarea școlii românești.

 

       Apariţiile editoriale ale anului 2020

      Pentru vizionare, vă rugăm să accesaţi linkurile de mai jos:

 

 1. Revistă pentru minte, suflet şi profesionalism, Dăscălimea Română, Nr. 1/2020

 2.  Ghid de bune practici, ,,Jocul didactic în școala incluzivă", Slobozia 2020

 3. Conferința Internaţională Multidisciplinară ICM V 2020 (Inovație creativitate și management în secolul XXI), ediția a V-a,  online, în perioada 28-31 august 2020

 

 

      Alte activitățile desfășurate:

 

 1. Proiectele Internaționale ale ,,Conferinței multidisciplinare internaționale «Inovaţie, creativitate şi management în sec. XXI» - 2018 – 2020.

 2. Proiectele Naționale  pentru ,,Școala românească între deziderat și realizare”,  1 septembrie 2016 – 30 august 2020.

 3. Proiectele Internaționale ale Scolii de vară ,,Dăscălimea Română”,  pentru dascălii români din țară și de peste hotare.

 4. Conferințele Multidisciplinare Internaționale ICM I – IV «Inovaţie, Creativitate și Management în Sec. XXI»: Istanbul - aprilie 2018, Istanbul -  octombrie 2018, Istanbul - aprilie 2019, Budapesta – octombrie 2019, Slobozia -  august 2020, online.

 5. Workshopuri de formare:

 • ,,Managementul Resurselor Umane în Organizaţiile Educaţionale”-30 martie - 3 aprilie 2018, Istanbul (Turcia)

 • ,,Motivare, Competenţӑ și Management  în formarea continuӑ a cadrelor didactice”, Ediția  a II-a, 26 – 31 octombrie 2018, Istanbul (Turcia).

 • „Managementul schimbării în instituțiile școlare europene”, Ediția  a III-a, 20 – 26 aprilie 2019, Istanbul (Turcia).

 • „Integritatea și etica organizației școlare europene”, ediția  a IV-a, 23 – 28.10.2019, Budapesta (Ungaria).

 1. Simpozioanele Internaționale ,,Creativitatea - un imperativ mereu actual în învățământul contemporan”, edițiile: I-IX, 2014 – 2020.

 2. Colectă de carte ,,Dar de sufet”, pentru românii din Ucraina,  Republica Moldova și Serbia, 2016 – 2020.

 3. ,,Vizite de studii"  realizată prin  stagii de formare cu tema: ,,Folosirea  artelor vizuale – tehnici și materiale de ultimă generație ale Firmei C.KREUL GmbH & CoKGca un context ataractiv pentru predarea integrată în învățământul preuniversitar”, septembrie 2015,  4 – 10.02.2018, la Nurenberg, Germania.

 4. Excursii  documentare:

 • România – Ungaria – Austria, Ediția  a IV-a, 23 – 28.10.2019.

 • România – Bulgaria – Turcia, Ediția  a III-a, 20 – 26 aprilie 2019.

 • România – Bulgaria – Turcia, Ediția  a II-a, 26 – 31 octombrie 2018

 • România – Bulgaria – Turcia, Ediția  I, 30 martie - 3 aprilie 2018.

 

       Apariții editoriale:Cărți / Ghiduri didactice / Reviste

 

 1. Perspectives in Innovation, Creativity and Management in the 21st Century, Procedia of 5th International Multidisciplinary Conference  ICM V 2020, Conferința Multidisciplinarӑ Internațională ICM V 2020, «Inovaţie, Creativitate şi Management în SEC. XXI» , Ediția  a V-a, 28 – 31 august 2020, Slobozia, România, UK ISBN & SAN Agencies Nielsen, ISBN 978-9160956-1-9;
 2. Jocul didactic în școala incluzivă - Ghid de bune practice, Slobozia, 2020, ISBN 978-973-0-32725-0;
 3. Integritate și etică în școala românească - Ghid de bune practici, ISBN 978-973-0-29890-1, Slobozia 2019;
 4. Innováció, Készülékesség és Irányítás Szempontok a 21. Számban, Perspectives in Innovation, Creativity and Management in the 21st Century Procedia of 4th International Multidisciplinary Conference  ICM IV 2019, Inovaţie, Creativitate şi Management în SEC. al XXI-lea, UK ISBN & SAN Agencies Nielsen, Budapesta (Ungaria),  REMA CONSULTING, ISBN 978-1-9160956-1-8, 2019;
 5. Perspectives in Innovation, Creativity and Management in the 21st Century Inovaţie, Creativitate si Management in Sec. XXI İnovasyon, Yaraticilik Ve Yönetim, Eğitimde Öne Çikanlar, Turkye ( 20 – 26.04.2019),  ISBN Un-Hyphenated 9781916095601;
 6.  Competențe  - cheie, prin activităţi extracurriculare în școala românească, Ghid de bune practici , Slobozia, 2018,  ISBN 978-973-0-27395-3
 7. Conferința Multidisciplinarӑ Internațională ICM2018 «Inovaţie, Creativitate și Management în sec. XXI» & Workshop de Formare «Managementul Resurselor Umane în Organizaţiile Educaţionale», ediția I, 30 martie - 3 aprilie 2018, Istanbul (Turcia), ISBN 978-1-9998738-3-7;
 8. Comunicarea eficientă  și relaționarea optimă în învățământul românesc din prisma cadrului didactic, Ghidul de bune practici, iulie 2017,  ISBN 978-973-0-24867-8;
 9. Profesorul român - liantul generațiilor, Ghid de bune practici, ISBN ISBN 978-973-0-22011-7, Slobozia 2016;
 10. Profesorul român promotor de idei novatoare, în învățământul contemporan, iulie 2015, ISBN 978-973-0-19526-2;
 11. Dascălii românii, punte între tradiţia şi modernitatea  educaţiei în România și Europa, Ghid de bune practici , ISBN 978-973-0-17254-6, ISBN 978-973-0-17255-3
 12. Revista ,,Dăscălimea Română”, Ediție nouă, Nr.1/august 2020,
 13. Revista ,, Dăscălimea Română”, Nr. 1,2,3,4,5,6,7, ISSN 2344 – 2069, ISSN–L 2344 – 2069;
 14. Revista Eticheta și protocolul în unitatea școlară - Ghid de bune practici, Nr.1, august 2015,  ISSN 2457-7391, ISSN-L 2457-7391.

 

DESPRE NOI

       

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

Contact  

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa