Contact 

Luni-vineri: 9.00 – 13.00 și 15.00 – 19.00

Telefon: 0729054568 

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

CONFERINȚA MULTIDISCIPLINARӐ INTERNAȚIONALĂ ICM VI 2021

 

«INOVAŢIE, CREATIVITATE ŞI MANAGEMENT ÎN SEC. XXI»

&

Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante:

,,Repere manageriale în secolul XXI”.

Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante:

 

                                                               „Mandagementul educațional eficient - un pas spre o școală de succes”.

CIRCUIT TURCIA: Canakkale - Kusadasi – Pamukkale – Cappadocia - Istanbul

 

Ediția a VII-a, Istanbul, Turcia

2 - 11 august 2021

 

Organizator:

A.G.C.D.R. «DӐSCӐLIMEA ROMÂNӐ»

 

 1.  CONTACT:  dascalimeaproiecte@gmail.com

 

PROIECT EDUCAŢIONAL MULTIDISCIPLINAR INTERNAȚIONAL :

,,PRIORITĂȚI ȘI STRATEGII ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI EDUCAȚIONALE EUROPENE ȘI PROVOCӐRILE SECOLULUI XXI”.

 • Manifestӑrile din proiect (conferința și workshop-ul de formare) sunt consemnate în protocoalele de colaborare semnate cu Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, Filiala Marghita, cu ISJ Ialomița, cu C.C.D. Ialomița și cu Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație – APDP .

 

CO-ORGANIZATORI:

 • Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație – APDP
 • Asociația Profesorilor din Învățământul Preuniversitar din București

 

PARTENERI EDUCAȚIONALI:

 • Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, Filiala Marghita
 • Şcoala Doctoralӑ de Ştiințe Economice și Umaniste a Universitӑții «VALAHIA» din Tȃrgoviște
 • Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
 • Casa Corpului Didactic Ialomița
 • Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița
 • Asociația Profesorilor din Învățământul Preuniversitar din București
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Argeș
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Buzău
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Constanța
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Călărași
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Dolj
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Galați
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Gorj
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Hunedoara
 • Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Petreu, Bihor
 • Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Președinte A.G.C.D.R Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Prof. Voica TACHE, A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Insp. Şcolar General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Director Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Director General, Profesor Gheorghiță LUPĂU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Lect. Univ. dr. Mădălina Iulia IANCU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof. Lucia PUȘCAȘ, Şcoala Gimnazialӑ nr.1 Petreu, Bihor

Dir. Elena POPESCU, Grădinița cu Program Prelungit Rostogol, Călărași

Prof. Julieta – Marioara RADU, Școala Gimnazială Ionel Perlea, Ograda, Ialomița

Prof. Daniela POTOCEAN, Colegiul Național Traian Lalescu, Reșița

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Prof. univ. dr. Constantin POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Director General, Profesor Gheorghiță LUPĂU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Lect. Univ. dr. Mădălina Iulia IANCU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Insp. Şcolar General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Dir.Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir.adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof. Lucia PUSCAŞ, Şcoala Gimnazialӑ nr.1 Petreu, Bihor/ drd. Şcoala Doctoralӑ de Ştiințe Economice și Umaniste, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

 

 

 

 

 

ARGUMENT

„Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și ale managerilor școlari trebuie privită ca un sistem de calități individuale ale fiecărui cadru didactic și manager, care asigură succesul activității profesionale în cadrul clasei de elevi și în conducerea școlii. Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice este direct legată de dezvoltarea individuală a fiecărui elev, iar dezvoltarea competențelor conducătorilor școlari – de performanța instituției” [M.Goncear].

 

Manifestarea extinde şi îmbogăţeşte aria tematică a evenimentelor organizate de A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița și Casa Corpului Didactic Ialomița, în proiectul educațional multidisciplinar de cercetare ,,Priorități și strategii în managementul organizației educaționale europene și provocӑrile secolului XXI”, propunându-şi să analizeze, în acest an, modul în care organizația educaționalӑ (fie cӑ aparține învӑțӑmȃntului preuniversitar, fie cӑ este o entitate din învӑțӑmȃntul superior), face față provocărilor secolului XXI.

Instituțiile de învățământ trebuie să fie pregătite pentru a reacționa prompt și eficient la schimbările din societatea europeanӑ, pentru a face față concurenței în câmpul educațional. Un rol decisiv, în aceste condiții, îi revine managementului instituției de învățământ. Managerul din sistemul educațional (director, director adjunct, director de departament, director educațional, decan, prodecan, rector, prorector, președinte) este perceput ca un factor de decizie, care trebuie să asigure: în aspect social – buna funcționare a instituțiilor educative, realizarea funcției de bază a sistemului educațional, în vederea formării personalității integre; realizarea unei conduceri de calitate în toate domeniile de activitate ale instituției de învățământ, cȃt și pregătirea profesioniștilor de calitate.

Din această perspectivă, managementul educațional presupune un șir de sarcini, precum: transpunerea în practică a politicilor educaționale; gestionarea procesului educațional și de conducere, luarea deciziilor; consilierea psihopedagogică a elevilor, a cadrelor didactice și a părinților; coordonarea activității de formare continuă a cadrelor didactice; valorificarea rațională a resurselor materiale și financiare etc. Această multiplă activitate de natură sistemică, procesuală și situațională imprimă diverse informații care, fiind ordonate, sistematizate, aplicate constituie un sistem informațional (SI), având misiunea să confere noi dimensiuni și roluri informației într-o viziune sensibilă schimbării.

Un alt aspect ce urmeazӑ a fi analizat în cadrul workshop-ului „Managementul educațional eficient - un pas spre o școală de succes”, (organizat cu sprijinul coordonatorilor și doctoranzilor Şcolii Doctorale de Ştiințe Economice și Umaniste de la Universitatea Valahia din Tȃrgoviște și Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita) este cunoașterea obiectivă a situației în domeniul formării continue a cadrelor didactice, managerii școlari având nevoie de un set de instrumente, inclusiv informaționale, pentru constatarea situației reale în cadrul instituției de învățământ și luarea deciziilor în organizarea formării continue de calitate a cadrelor didactice, identificarea formelor de dirijare a activităților inovatoare în managementul formării continue a cadrelor didactice, stabilirea competențelor solicitate pe piața muncii.

Manifestarea se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, masteranzilor și doctoranzilor, cercetătorilor științifici, bibliotecarilor, arhiviștilor, studenților, jurnaliștilor, tuturor celor interesați de tema multidisciplinarӑ a inovației, creativitӑții și managementului în secolul XXI.

O selecţie a lucrărilor, rezultată în urma procesului de peer-review, va fi publicată într-un volum tipărit cu avizul Şcolii Doctorale de Ştiințe Economice și Umaniste a Universitӑții Valahia din Tȃrgoviște și a Universitășii de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita.

Volumul conferinței are ISBN din Marea Britanie (achiziționat de la UK ISBN & SAN Agencies Nielsen www.isbn.nielsenbook.co.uk) și urmӑtoarele date:

 • titlul Conferece Proceedings – Innovation, Creativity and Management in the 21st century, Dӑscӑlimea Romȃnӑ General Association of Romanian Teachers (Romania) & REMA CONSULTING, ISBN 978-9160956-1-9 (coordonator: Gӑlbenuș Victoriana Aprilia).

 

BE     BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI : personalul didactic de îndrumare, control și de predare, din învățământul universitar și preuniversitar, din țară și de peste hotare.

 

SECŢIUNILE CONFERINŢEI

 

 1. Secțiunea I – Comunicӑri științifice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul universitar, doctoranzi, masteranzi).
 2. Secțiunea a II- a – Comunicӑri didactice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul preuniversitar, personal auxiliar).
 3. Secțiunea a III-a – Studii de cercetare
 4. Secțiunea a IV-a – Resurse educaționale deschise pentru elevi, părinți și profesori (RED)
 5. Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante: Repere manageriale în secolul XXI.
 6. Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante: Managementul educațional eficient - un pas spre o școală de succes.

 

DOMENII DE INTERES:

Dinamica organizațională în contextul piețelor globale, provocărilor adaptative, planificării strategice și inovării

• Performanța și competitivitatea organizației (educaționale)

• Economia și globalizarea

• Rolul managementului în economie

• Repere manageriale în secolul XXI

• Aspecte ale leadership-ului

• Integritatea și etica în instituțiile statului

• Spațiul european - de la culturӑ la economie și educație

• Sistemul educațional, în vederea formării personalității integre

• Motivarea formӑrii profesionale în organizația educaționalӑ

• Orientări contemporane în formarea profesorilor

• Comunitatea și organizația școlarӑ

• Repere ale educației universitate și calitӑții în secolul XXI

• Realizarea unei conduceri de calitate în toate domeniile de activitate ale instituției de învățământ.

• Bune practici în managementul educațional

• Investiția în resursele umane din organizație

• Comunicarea în organizație

• Școala de acasă – o provocare nouă pentru elevi și o oportunitate pentru profesori

• Implicații psihopedagogice în reușita școlară

• Tendințe actuale în educaţia timpurie

• Tendințe actuale în didactica specialității

• Creativitatea în mediul educațional

• Evaluări naționale/internaționale comparative

• Competențele – cheie, prin activități formale, nonformale și extracurriculare

• Interdisciplinaritatea

• Jocul didactic

• Aplicații practice în consilierea educațională

• Limbile strӑine și globalizarea culturalӑ

• Eticheta și protocolul 

 

NOTĂ: Vă rugăm să respectați tematica conferinței. Nu vor fi acceptate comunicări ce tratează alte subiecte.

Se acceptӑ o singurӑ lucrare cu autor unic!

 

 1. Lucrărarea pentru Conferință, RED-ul (arhivat și maxim 25 MB), dovada achitării donației vor fi transmisă până pe data de 10 iulie 2021, pe adresa de e-mail: dascalimeaproiecte@gmail.com.
 2. E-mailul va purta numele și prenumele participantului.
 3. Materialele complete și originale vor fi publicate în volumul conferinței, care va avea ISBN internațional (cf. detaliilor din Argumentul conferinței).
 4. RED – ul va fi postat pe site-ul nostru: www.dascalimearomana.ro.

 

 1. Participarea este atât directă cât și online pe aplicația ZOOM a Asociației.

 

 

 

 CERINŢE DE TEHNOREDACTARE:

 • La începutul fiecărei lucrări se va scrie un rezumat în limba engleză.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba engleză, de către participanții din mediul universitar.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba română, pentru cei din mediul preuniversitar.
 • Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 4.
 • Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:
 • sus: 2 cm;
 • jos: 2 cm;
 • stânga / dreapta: 2 cm.
 • Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.
 • Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • (Titlul universitar) numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12.
 • Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • Rezumatul în limba englezӑ pentru toți participanții: Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 150 cuvinte).
 • Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.
 • Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.
 • Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:
 • George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Națională” S. Ciornei, București, 1938: 38.
 • Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:
 • Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.
 • sau
 • Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în: Poétique, nr. 3/1970.

 

 1. COSTURI PARTICIPARE DIRECTӐ: 580 euro (520 + 60) din care:

 

TARIF PACHET TURISTIC520 Euro

TARIFUL INCLUDE:

-8 nopți cazare cu mic dejun ( 2nopti Istanbul, 3 nopți Cappadocia,1 noapte Pamukkale,2 nopți Kusadasi,1 noapte Canakkale)

-5 cine

-transport cu autocar clasificat

-taxele turistice,parcari,poduri

-ghid roman pe toata durata circuitului

-transfer la obiectivele turistice

- excursia la Casa Fecioarei Maria si Cetatea Efes

- taxele pentru traversarea cu ferry boatul

 

PACHETUL TURISTIC NU INCLUDE:

-asigurare medicala

-biletele de intrare la obiectivele turistice

-croaziera privata pe Bosfor -15 E

-taxele pentru ghizii locali ( 20 E)

CIRCUIT TURCIA - CAPPADOCIA

 

ZIUA 1.(750 km)Plecarea pe data de 2 august 2021, la ora 5,00, din fața Gării Obor București, pe traseul Girgiu-Edirne-Canakkale.Se traversează Stramtoarea Dardanele cu ferry boat-ul. Sosire in Canakkale.Cazare cu mic dejun in hotel 3*.

ZIUA 2. (420 km) Canakkale-Bergama (se vizitează Basilica Roșie,una dintre bisericile Apocalipsei) - Izmir-Kusadasi.Cazare si cina in Kusadasi.

ZIUA 3. (190 km)Vizita Orasul antic Efes , Casa Fecioarei Maria,Templul Zeiței Artemis. Cazare cu cina in Pamukkale.

ZIUA 4. (650 km) -Pamukkale, unde vom vizita orasul antic Hierapolis,locul in care a fost maturizat Sf.Filip si terasele de traverten, cunoscute si sub denumirea de ”Castelul de bumbac ”.Plecare spre Urgup, unde vom avea cazare cu mic dejun si cina pt 3 nopti.

ZIUA 5.Vizitarea oraselor subterane din Cappadocia, sapate de creștinii care se ascundeau in urma invaziilor arabe din perioada bizantina. Orașul subteran Kaymakli este cel mai extins labirint ce cuprinde o suta de tuneluri interconectate si se desfasoara pe opt nivele. Orașul subteran Derinkuyu,este cel mai adanc oras subteran din ”ținutul cailor frumoși”,cum a fost numita Cappadocia,putand sa adaposteasca 20000 de oameni,a fost deschis vizitatorilor in 1969 . Vom vizita si Muzeul Goreme, loc încărcat de spiritualitate si aflat sub patronajul mondial UNESCO, aici aflandu-se cca 30 de biserici rupestre.

ZIUA 6. Optional-Zbor cu balonul cu aer cald deasupra Cappadociei.

Vizitarea ”Acoperisului Cappadociei” din Uchisar,cea mai inalta formatiune vulcanica din aceasta regiune, de unde se poate admira panorama ce nu se poate uita. Traseul continua spre Valea Soganli, zone in care vom admira peisaje desprinse parca din basme, formatiuni vulcanice unice in lume și biserici rupestre. Vom vizita Biserica Karabaș si Biserica Șarpelui.

ZIUA 7.(740 km,) Parasim Cappadocia si ne indreptam spre Ankara unde vom vizita Mausoleul primului președinte al Turciei-Mustafa Kemal Ataturk. Vom continua traseul spre Istanbul unde vom avea cazare cu mic dejun pt 2 nopti.

ZIUA 8. Conferința Internațională între orele 8,00 – 12,00. Vizitam Catedrala Sf Sofia, Basilica Cisterna ( fost rezervor de apa al Imperiului Bizantin),Palatul Topkapi si Moscheea Albastră. Seara se încheie cu o Croaziera pe Bosfor si Cornul de Aur.

Ziua 9. Conferința Internațională între orele 8,00 – 12,00. Vizitam Patriarhia Greaca din Cartierul Fanar și Biserica din Vlaherne,loc în care a fost cântat pt prima data „Apărătoare Doamna si apoi avem timp liber pt cumpărături in zona Marelui Bazar. La ora 17 plecam spre tara pe traseul Edirne-Giurgiu. 

 

IMPORTANT PENTRU PARTICIPANȚII DIRECȚI!

 

 1. Conform înțelegerilor dintre România și Turcia, la intrarea în țară, trebuie respectate condițiile: https://www.mae.ro/node/51937.
 2. Persoanele care nu se încadrează în condițiile impuse nu pot participa la excursie.
 3. Plata circuitului se va face în două rate: I rată – avans - în valoare de 100 de Euro până pe data de 25 iunie 2021 și a II-a rata- până pe data de 25 iulie 2021, în contul Asociației. Pentru fiecare depunere se va preciza numele și prenumele participantului și specificarea pentru suma trimisă ( Ex. Popescu Ionel, avans circuit Turcia).
 4. Circuitul îl vom realiza dacă se vor înscrie 45 de persoane.
 5. Profesorii care doresc să fie însoțiți de un copil în excursie sunt rugați să sune la Asociație pentru precizări particulare.

 

 1. Plata se face în lei, la cursul valutar al zilei, în contul de mai jos.

 

 

 1. COSTURI PARTICIPARE INDIRECTĂ:

 

60 E - Costul mapei Conferinței - vor fi depuși în contul Asociației până la data de 10 iulie 2021– cu precizarea pe ordinul de plată: donație Conferinta ICM VII, Istanbul, pentru...... ( numele și prenumele participantului).

 • CONTUL ASOCIAȚIEI: Asociația Generală a Cadrelor Didactice din Romȃnia Dӑscӑlimea Romȃnӑ, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia: Cont: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300.

 

Dovada plății parțiale și fișa de înscriere (apoi și dovada achitării sumei finale) se vor trimite în format scanat pe adresa: dascalimeaproiecte@gmail.com

 

Notă:

 1. În taxa de participare nu sunt incluse comisioanele bancare.
 2. Persoanele singure trebuie să accepte o altă persoană de același sex în cameră, din grup, sau să achite diferența pentru single.
 3. Numărul de locuri este limitat, iar primii înscriși sunt și primii serviți.
 4. Prioritate au persoanele din grupul țintă, iar apoi, în limita numărului de locuri vom accepta și însoțitori, care să nu participe la lucrările conferinței.

 

 

POSIBILE REPERE ORARE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚILOR:

 

 1. ZIUA 1 ( 09.08.2021). 8,00 – 12,00 – Cuvânt introductiv

- Prezentarea invitaților

- Susținerea lucrărilor

Workshop ,,Repere manageriale în secolul XXI”

 

 1. ZIUA 2. ( 10.08.2021) 8,00 – 12,00 – Workshop Managementul emoțiilor – cheia performanțelor școlare

– Concluzii, închiderea activităților

 

 

 1. CERTIFICAREA CURSURILOR:

 

 1. Certificatul Conferinței Internaționale, cu avizul instituțiilor partenere.
 2. Certificat pentru programele de formare, cu număr de ore.
 3. Adeverință pentru participarea la studii didactice de cercetare.
 4. Volumul letric, cu ISBN internațional.
 5. Adeverință de participant /colaborator la activitățile proiectului.
 6. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.
 7. Adeverință pentru schimbul de experiență internaționlă între cadrele didactice și între școli.
 8. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
 9. Adeverință pentru elaborare de resurse educaționale deschise (RED)
 10. Adeverință lucru pe paltforma e- learning.
 11. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.
 12. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

 

 

 

                                                                   

 

Pentru înscrieri în cadrul conferinţei menţionate anterior, vă rugăm să trimiteţi documentele solicitate pe adresa următoare de e-mail: dascalimeaproiecte@gmail.com

 

 

Declaraţie

Talon de înscriere

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ