Contact 

Luni-vineri: 9.00 – 13.00 și 15.00 – 19.00

Telefon: 0729054568 

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

       

 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ ,,EVALAUREA  NAȚIONALĂ-  DE LA TRADIȚIONAL,  LA MODERNISM” CNEN II 2021

și

Workshop-ul de formare:

,,EVALUAREA RANDAMENTULUI  ȘCOLAR, PRIN  TESTĂRILE NAȚIONALE”

Ediția a II-a, 28 octombrie 2021, online, ora 18,00

 

Link conferinta 28.octombrie, ora 17:45 -  https://us02web.zoom.us/j/83647911656,

                                                                                                                                              parola acces: dascalimea

 

 

 1. COORDONATORI ȘTIINȚIFICI și EXPERȚI ÎN EVALUARE:
 • Daniela LĂUDOIU, consilier superior, coordonator EN II, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
 • Radu DASCĂLU, consilier superior, coordonator EN IV, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
 • Roxana MIHAIL, șef birou, coordonator EN VI, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

 • Scopul:

       Formarea continuă a cadrelor didactice, în direcţia implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională,  prin elaborarea şi aplicarea  probelor de evaluare, atât  în orele de curs cât și la evaluările naționale,  pentru stimularea şi implicarea elevilor  în propria formare, contribuind la sporirea calităţii învăţământului, în vederea pregătirii  calitative pentru viaţă.

 

 a.  Înscrierea participanţilor şi depunerea lucrărilor se vor face concomitent:

 • până la data de 25 octombrie 2021, direct, pe site-ul: www.dascalimearomana.ro, sau la adresa de email: dascalimeaproiecte@gmail.comprin e-mail,  în care veti scrie la subiect: numele dumneavoastră, urmat de acronimul conferinței - CNEN II 2021 (care să conţină patru documente ataşate):
  1. fisa de înscriere, în format word (scrisă de calculator, nu de mână);
  2. declarația de prelucrare a datelor personale;
  3. lucrarea redactată în format format word;
  4. formularul chestionarului completat;
  5. copie după dovada achitării taxei.

  

b. Conţinutul şi structurarea lucrării .

    Realizarea unei probe de evaluare.

Structura :

 1. Disciplina/ Disciplinele
 2. Subiectul
 3. Clasa
 4. Obiective
 5. Itemi
 6. Descriptori de performanţă
 7. Matricea de specificaţie

 

c. Redactarea lucrărilor:

 • Se  va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”).
 • Titlul lucrării  va fi scris cu majuscule, (Times New Roman, 12 Bold), centrat.
 • Titlul lucrării va fi același cu subiectul probei de evaluare.
 • La două rânduri de titlu se vor scrie cu majuscule  autorul şi instituţia (Times New Roman, 12).
 • La un  rând sub numele autorului  veți scrie, în maximum 5 rânduri,  descrierea  probei de evaluare ce urmează a fi scrisă, în limba română (Times New Roman 10, cursiv) .
 • La un  rând sub sinteză veți  începe scrierea probei de evaluare (Times New Roman, 10).
 • Lucrarea va avea maxim 6 pagini şi va avea un singur autor.
 • Lucrarea va avea o bibliografie.
 • Lucrările vor fi scrise cu diacritice.
 • Vă rugăm să evitați folosirea unor elemente de pe Internet (scheme, imagini etc),  pentru care nu aveți acordul autorului!
 • Lucrările primite şi care respectă (obligatoriu!) criteriile menţionate mai sus, vor fi cuprinse într-un volum -ghid, cu ISBN, ce va fi postat pe site-ul: https://www.dascalimearomana.ro.

 

Notă:   1) În cazul în care materialul este copiat, sau identificăm mai multe lucrări cu acelaşi conţinut, va fi publicată prima lucrare înregistrată, iar celorlalti participanţi li se va înapoia  taxa, mai puţin cheltuielile aferente restituirii.

 

d.Trimiterea lucrărilor: se va face pe următoarea adresă de e-mail: dascalimeaproiecte@gmail.com, sau direct pe site-ul Asociației:  https://www.dascalimearomana.ro.

       

e. CERTIFICAREA CURSURILOR:

 1. Certificatul Conferinței Naționale, cu avizul instituțiilor partenere.
 2. Certificat pentru  Workshop-ul de formare, cu număr de ore.
 3. Adeverință pentru participarea la studii didactice de cercetare.
 4. Volumul – ghid, electronic, cu ISBN.
 5. Adeverință de participant /colaborator la activitățile proiectului.
 6. Adeverință de participant /colaborator la realizarea ghidului de bune practici.
 7. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.
 8. Adeverință pentru schimbul de experiență  între cadrele didactice și între școli.
 9. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice, publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN.
 10. Adeverință pentru elaborare de resurse educaționale deschise (RED).
 11. Adeverințăde lucru pe paltforma e- learning.
 12. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.
 13. Adeverință pentru participare la proiectul național care are ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

 

Notă: Toate documentele se vor transmite  în format electronic, printabil.

 

f.  Taxa de participare este 120 lei şi va cuprinde cheltuielile de organizare, de redactare  a volumului, a aplicației  ZOOM,  a documentelor participanílor.

    Taxa se va trimite în contul Asociaţiei Generale a Cadrelor Didactice din România ,,Dăscălimea Română" ,  

    Contul: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, RAIFFEISEN BANK Slobozia.

 

g.  Prezentarea lucrărilor în cadrul conferinţei se va face în Power Point şi nu va depăşi 5 minute.

 1. Numărul lucrărilor este limitat, de aceea înscrierea va fi oprită la lucrarea cu numărul 200 !

g.  Participarea se face online, pe aplicația  ZOOM  a Asociației.

   - Link-ul Conferinței îl veți găsi în ziua evenimentului  pe site-ul Asociației: https://www.dascalimearomana.ro.

   - Ora începerii: 17,45.

Relații la telefonul: 0720230187, profesor Voica TACHE

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

TALON DE INSCRIERE SI DECLARATII

NUME SI PRENUME
ADRESA DE E-MAIL
CONTINUT
LUCRARE PARTICIPANT
TALON INSCRIERE SI DECLARATII
ADAUGA DOVADA PLATII
ALEGERE MULTIPLA
Am luat la cunostinta de Politica de Confidentialitate a websiteului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Expediază
Expediază
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!

Rugăm ca talonul de inscriere și declarațiile anexate sa fie completate NUMAI IN FORMAT WORD, pentru o evidentă clară, corecta și precisă a informatiilor transmise de dumneavoastră. 

 

Având în vedere faptul că au existat numeroase erori cu privire la datele furnizare de dvs., nu ne asumăm răspunderea în cazul documentelor scrise de mână, scrise nelizibil, indescifrabil și ne rezervăm dreptul de a nu publica lucrarea primită.