Contact 

Luni-vineri: 9.00 – 13.00 și 15.00 – 19.00

Telefon: 0729054568

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

CONFERINȚA MULTIDISCIPLINARӐ INTERNAȚIONALĂ ICM VI 2021

 

«INOVAŢIE, CREATIVITATE ŞI MANAGEMENT ÎN SEC. XXI»

&

Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante:

,,Repere manageriale în secolul XXI”.

Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante:

 

                                                               „Mandagementul educațional eficient - un pas spre o școală de succes”.

CIRCUIT TURCIA: Canakkale - Kusadasi – Pamukkale – Cappadocia - Istanbul

 

Ediția a VII-a, Istanbul, Turcia

2 - 11 august 2021

 

Organizator:

A.G.C.D.R. «DӐSCӐLIMEA ROMÂNӐ»

 

 1.  CONTACT:  dascalimeaproiecte@gmail.com

 

PROIECT EDUCAŢIONAL MULTIDISCIPLINAR INTERNAȚIONAL :

,,PRIORITĂȚI ȘI STRATEGII ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI EDUCAȚIONALE EUROPENE ȘI PROVOCӐRILE SECOLULUI XXI”.

 • Manifestӑrile din proiect (conferința și workshop-ul de formare) sunt consemnate în protocoalele de colaborare semnate cu Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, Filiala Marghita, cu ISJ Ialomița, cu C.C.D. Ialomița și cu Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație – APDP .

 

CO-ORGANIZATORI:

 • Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație – APDP

 • Asociația Profesorilor din Învățământul Preuniversitar din București

 

PARTENERI EDUCAȚIONALI:

 • Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, Filiala Marghita

 • Şcoala Doctoralӑ de Ştiințe Economice și Umaniste a Universitӑții «VALAHIA» din Tȃrgoviște

 • Inspectoratul Școlar Județean Ialomița

 • Casa Corpului Didactic Ialomița

 • Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița

 • Asociația Profesorilor din Învățământul Preuniversitar din București

 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Argeș

 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Buzău

 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Constanța

 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Călărași

 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Dolj

 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Galați

 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Gorj

 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Hunedoara

 • Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Petreu, Bihor

 • Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Președinte A.G.C.D.R Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Prof. Voica TACHE, A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Insp. Şcolar General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Director Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Director General, Profesor Gheorghiță LUPĂU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Lect. Univ. dr. Mădălina Iulia IANCU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof. Lucia PUȘCAȘ, Şcoala Gimnazialӑ nr.1 Petreu, Bihor

Dir. Elena POPESCU, Grădinița cu Program Prelungit Rostogol, Călărași

Prof. Julieta – Marioara RADU, Școala Gimnazială Ionel Perlea, Ograda, Ialomița

Prof. Daniela POTOCEAN, Colegiul Național Traian Lalescu, Reșița

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Prof. univ. dr. Constantin POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Director General, Profesor Gheorghiță LUPĂU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Lect. Univ. dr. Mădălina Iulia IANCU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Insp. Şcolar General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Dir.Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir.adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof. Lucia PUSCAŞ, Şcoala Gimnazialӑ nr.1 Petreu, Bihor/ drd. Şcoala Doctoralӑ de Ştiințe Economice și Umaniste, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ