Contact 

Luni-vineri: 9.00 – 13.00 și 15.00 – 19.00

Telefon: 0729054568 

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

       

CONFERINȚA MULTIDISCIPLINARӐ INTERNAȚIONALĂ ICM VIII 2022

«INOVAŢIE, CREATIVITATE ŞI MANAGEMENT ÎN SEC. XXI»

&

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

,,Priorități și strategii manageriale în secolul XXI”

 

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

Managementul educațional european

 

CIRCUIT: UNGARIA-CROATIA- BOSNIA HERȚEGOVINA-MUNTENEGRU-SERBIA

 

 Ediția  a VIII - a, Budapesta (Ungaria) – Dubrovnik (Croația)

15 – 23 aprilie 2022

 

Organizator:

A.G.C.D.R. «DӐSCӐLIMEA ROMÂNӐ»

 

 

 

 

 1. CONTACT: www.dascalimearomana.ro, dascalimeaproiecte@gmail.com
 2.                      Tel.  0729054568 ( între orele 17,00 – 20,00)

 

PROIECT EDUCAŢIONAL MULTIDISCIPLINAR  INTERNAȚIONAL :

        ,,MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI EDUCAȚIONALE EUROPENE ȘI PROVOCӐRILE SECOLULUI XXI”.

 • Manifestӑrile din proiect (conferința și workshop-ul de formare) sunt consemnate în protocoalele de colaborare semnate cu  Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, Filiala Marghita, cu ISJ Ialomița și cu  C.C.D. Ialomița.

 

PARTENERI  EDUCAȚIONALI:

 • Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, Filiala Marghita
 • Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
 • Casa Corpului Didactic Ialomița
 • Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Argeș
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Buzău
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Constanța
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Călărași
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Dolj
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Galați
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Gorj
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Hunedoara
 • Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Petreu, Bihor

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Președinte A.G.C.D.R Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Prof. Voica TACHE, A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Insp. Şcolar  General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Director Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Director General, Profesor Gheorghiță LUPĂU, Universitatea de Vest  Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Lect. Univ. dr. Mădălina Iulia IANCU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof. Lucia PUȘCAȘ,  Şcoala Gimnazialӑ nr.1 Petreu, Bihor

Prof. Julieta – Marioara RADU, Școala Gimnazială Ionel Perlea, Ograda, Ialomița

Prof. Daniela POTOCEAN, Colegiul Național Traian Lalescu, Reșița

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Prof. univ. dr. Constantin POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Director General, Profesor Gheorghiță LUPĂU, Universitatea de Vest  Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Lect. Univ. dr. Mădălina Iulia IANCU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Insp. Şcolar General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Dir.Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir.adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof. Lucia PUSCAŞ, Şcoala Gimnazialӑ nr.1 Petreu, Bihor/ drd. Şcoala Doctoralӑ de Ştiințe Economice și Umaniste, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

  

 

        BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI : personalul didactic de îndrumare, control și de predare, din învățământul universitar și preuniversitar, din țară și de peste hotare.

 

SECŢIUNILE CONFERINŢEI

 

 1. Secțiunea I –  Comunicӑri științifice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul universitar, doctoranzi, masteranzi).
 2. Secțiunea a II- a – Comunicӑri didactice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul preuniversitar, personal auxiliar).
 3. Secțiunea a III-a – Studii de cercetare
 4. Secțiunea  a IV-a – Resurse educaționale deschise pentru elevi, părinți și profesori (RED)
 5. Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante: ,,Priorități și strategii manageriale în secolul XXI”
 6. Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante: Managementul educațional european

 

DOMENII DE INTERES:

•               Dinamica organizațională în contextul piețelor globale, provocărilor adaptative, planificării strategice și inovării

•               Performanța și competitivitatea organizației (educaționale)

•               Economia și globalizarea

•               Rolul managementului în economie

•               Repere manageriale în secolul XXI

•               Aspecte ale leadership-ului

•               Integritatea și etica în instituțiile statului

•               Spațiul european  - de la culturӑ la economie și educație

•               Sistemul educațional, în vederea formării personalității integre

•               Motivarea formӑrii profesionale în organizația educaționalӑ

•               Orientări contemporane în formarea profesorilor

•               Comunitatea și organizația școlarӑ

•               Repere ale educației universitate și calitӑții în secolul XXI

•               Realizarea unei conduceri de calitate în toate domeniile de activitate ale instituției de învățământ.

•               Bune practici în managementul educațional

•               Investiția în resursele umane din organizație

•               Comunicarea în organizație

•               Școala de acasă – o provocare nouă pentru elevi și o oportunitate pentru profesori

•               Implicații psihopedagogice în reușita școlară

•               Tendințe actuale în educaţia timpurie

•               Tendințe actuale în didactica specialității

•               Creativitatea în mediul educațional

•               Evaluări naționale/internaționale comparative

•               Competențele – cheie, prin activități formale, nonformale și extracurriculare

•               Interdisciplinaritatea

•               Jocul didactic

•               Aplicații practice în consilierea educațională

•               Limbile strӑine și globalizarea culturalӑ

•               Eticheta și protocolul

 

NOTĂ: Vă rugăm să respectați tematica conferinței. Nu vor fi acceptate comunicări ce tratează alte subiecte.

Se acceptӑ o singurӑ lucrare cu autor unic!

 

 1. Lucrarea  pentru  Conferință,  RED-ul (arhivat și  maxim 25 MB), dovada achitării donației vor fi transmisă până  pe data de  25 martie 2022, pe adresa de e-mail: dascalimeaproiecte@gmail.com.
 2. E-mailul va purta numele și prenumele participantului.
 3. Materialele complete și originale vor fi publicate în volumul conferinței, care va avea  ISBN internațional (cf. detaliilor din Argumentul conferinței).
 4. RED – ul va fi postat pe site-ul nostru: www.dascalimearomana.ro.

 

 1. Participarea  este  atât directă cât și online pe aplicația  ZOOM  a Asociației.

 

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE:

 • La începutul fiecărei lucrări va fi scris un rezumat în limba engleză.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba engleză, de către participanții din mediul universitar.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba română,  pentru cei din mediul preuniversitar.
 • Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 4.
 • Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:
 • sus: 2 cm;
 • jos: 2 cm;
 • stânga / dreapta: 2 cm.
 • Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.
 • Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • (Titlul universitar) numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12.
 • Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • Rezumatul în limba englezӑ  pentru toți participanții:  Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 150 cuvinte).
 • Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.
 • Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.
 • Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:
 • George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Națională” S. Ciornei, București, 1938: 38. 
 • Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:
 • Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.
 • sau
 • Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în: Poétique, nr. 3/1970.

 

 

CIRCUIT:  UNGARIA – CROATIA - BOSNIA HERȚEGOVINA - MUNTENEGRU -SERBIA

 

ZIUA 1. Plecare din București la ora 23.30 pe traseul Pitești – Sibiu – Nădlac – Szeged - Budapesta (850 km) .

ZIUA 2.  Sosire în Budapesta. Cazare cu mic dejun  în hotel Ibis.  Tur de oraș , opțional- croazieră pe Dunăre, cu cina inclusă.

ZIUA 3. (510 km)  Budapesta - Zagreb (tur de oraș: Catedrala, Poarta de Piatra, Catedrala  Sf.Marcu, Parlamentul, Turnul Hoților, Grădina Botanică, Muzeul Mimara, Casa Memorială Nikola Tesla) - Crikvenica. Cazare cu mic dejun .

ZIUA 4. (280 km). Mic dejun și plecare spre Parcul Național Plitvicka Jezera. Vizitarea Parcului intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO, o adevarată minune a naturii. Cazare cu mic dejun în Zadar.

ZIUA 5. (285 km) Mic dejun în Zadar și tur al orașului pentru a vedea principalele obiective turistice: Orga Marina, Ceasul Solar, Catedrala Sf.Donatus, Forul Roman) - Split ( tur de oraș : Palatul lui Dioclețian,Templul lui Jupiter, Poarta de Aur, Catedrala Sf. Domnius), Continuăm traseul spre Neum. Cazare cu mic dejun.

ZIUA 6. (150 km). Mic dejun și plecare spre Dubrovnik.  Vizitarea orașului: Poarta Pile, Palatul Rectorului, Fantana Onofrio, Palatul Sponza, Turnul cu Ceas, Manastirea Dominicana.Traseul continuă spre Budva. Cazare cu mic dejun.

ZIUA 7. ( 560 km). Kotor ( Tur al Golfului Kotor, orașele Budva și Kotor) - Canionul Tara - Belgrad. Cazare cu mic dejun în Belgrad.

ZIUA 8.(630 km) Tur al capitalei Serbiei: Catedrala Sf.Sava, vechiul Palat Regal, Strada Knez Mihailova, Palatul Alb. Plecare spre Bucuresti.

ZIUA 9. Sosire în București, în funcție de formalitățile de trecere a frontierei.

 

 1. COSTURI PARTICIPARE DIRECTӐ: 510 euro (450 + 60) din care:

 

TARIF PACHET TURISTIC450 Euro

               TARIFUL INCLUDE:

-    plecare din București  în  15 aprilie ,ora 23.30 din fața Gării Obor.

  Tariful include:

 • 6 nopți de cazare, cu mic dejun în hoteluri de 3* si 4*
 • taxe turistice
 •  parcări
 •  taxe de oraș
 •  ghid insoțitor din partea agenției
 • turul orașelor: Budapesta,  Zagreb, Split,  Zadar, Dubrovnik, Kotor, Belgrad

    TARIFUL NU INCLUDE:

 • asigurare medicală
 •  biletele de intrare la obiectivele turistice
 •  programele opționale

Tariful este calculat pentru un grup format din 40  plătitori, pentru un grup mai mic se va recalcula tariful.

 

       

IMPORTANT PENTRU PARTICIPANȚII DIRECȚI!

 

 1. Conform înțelegerilor dintre România și Europa, la intrarea în țară, trebuie respectate condițiile: https://www.mae.ro/node/51937.
 2. Persoanele care nu se încadrează în condițiile impuse nu pot participa la excursie.
 3. Citiți, semnați și trimiteți adeziunea împreună cu avansul.
 4. Plata circuitului se va face în două rate: I rată – avans -  în valoare de 200 de Euro până pe data de 15 martie 2022 și a II-a rata- până pe data de 10 aprilie 2022, în contul Asociației. Pentru fiecare depunere se va preciza numele și prenumele participantului și specificarea pentru suma trimisă ( Ex. Popescu Ionel, avans circuit Ungaria – Croația - Serbia).
 5. Circuitul  îl vom realiza dacă se vor înscrie 40 de persoane.
 6. Profesorii care doresc să fie însoțiți de un copil în excursie sunt rugați să sune la Asociație pentru precizări particulare.
 7. Profesorii care doresc să fie însoțiți în excursie de soț/soție, care nu sunt cadre didactice,  sunt rugați să telefoneze la Asociație, pentru precizări particulare.

 

 1. Plata se face în lei, la cursul valutar al zilei, în contul de mai jos. 

 

 

 

 1. COSTURI PARTICIPARE INDIRECTĂ:

 

        60 E  - Costul mapei Conferinței - vor fi depuși în contul Asociației până la data de  25 martie 2022– cu precizarea pe ordinul de plată: donație Conferinta ICM VIII,  Ungaria – Croația ...., pentru...... ( numele și prenumele participantului).

 • CONTUL ASOCIAȚIEI: Asociația Generală a Cadrelor Didactice din Romȃnia Dӑscӑlimea Romȃnӑ, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia: Cont: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300.

 

      Dovada plății parțiale și fișa de înscriere (apoi și dovada achitării sumei finale) contractul (completat și semnat)  se vor trimite  în format scanat  pe adresa: dascalimeaproiecte@gmail.com

 

Notă:

 1. În taxa de participare  nu sunt incluse comisioanele bancare.
 2. Persoanele singure trebuie să accepte o altă persoană de același sex în cameră, din grup, sau să achite diferența pentru single.
 3. Numărul de locuri este limitat, iar primii înscriși sunt și primii serviți.
 4. Prioritate au persoanele din grupul țintă, iar apoi, în limita numărului de locuri vom accepta și însoțitori, care să nu participe la lucrările conferinței.

 

POSIBILE REPERE ORARE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚILOR:

 

 1. ZIUA 1 (17.04.2022). 8,00 – 12,00 – Cuvânt introductiv

                                             - Prezentarea invitaților

                                             - Susținerea  lucrărilor

                                             Workshop  ,,Priorități și strategii manageriale în secolul XXI”

 

 1. ZIUA 2. (19.04.2022) 8,00 – 12,00 – Workshop Managementul educațional european”

                                                            – Concluzii, închiderea activităților

 

 1. CERTIFICAREA CURSURILOR:

 

 1. Certificatul Conferinței Internaționale, cu avizul instituțiilor partenere.
 2. Certificat pentru programele de formare, cu număr de ore.
 3. Adeverință pentru participarea la studii didactice de cercetare.
 4. Volumul letric, cu ISBN internațional.
 5. Adeverință de participant /colaborator la activitățile proiectului.
 6. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.
 7. Adeverință pentru schimbul de experiență internaționlă între cadrele didactice și între școli.
 8. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice, publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
 9. Adeverință pentru elaborare de resurse educaționale deschise (RED)
 10. Adeverință lucru pe paltforma e- learning.
 11. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.
 12. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

 

       

Rugăm ca documentele sa fie completate NUMAI IN FORMAT WORD şi transmise într-o arhiva pentru o evidentă clară, corecta și precisă a informatiilor transmise de dumneavoastră. Documentele pot fi descarcate accesând butonul roşu de mai sus. 

 

Având în vedere faptul că au existat numeroase erori cu privire la datele furnizare de dvs., nu ne asumăm răspunderea în cazul documentelor scrise de mână, scrise nelizibil, indescifrabil și ne rezervăm dreptul de a nu publica lucrarea primită. 

NUME SI PRENUME
ADRESA DE E-MAIL
CONTINUT
LUCRARE PARTICIPANT
TALON/DECLARATII/ADEZIUNE
ADAUGA DOVADA PLATII
ALEGERE MULTIPLA
Am luat la cunostinta de Politica de Confidentialitate a websiteului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Expediază
Expediază
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!

TALON DE INSCRIERE SI DECLARATII

ADEZIUNEA DE PARTICIPARE