CONFERINTA MULTIDISCIPLINARӐ INTERNAȚIONALĂ ICM IX 2022

«INOVAŢIE, CREATIVITATE ŞI MANAGEMENT ÎN SEC. XXI»

&

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

,,Repere  manageriale în secolul XXI”

 

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

Educația durabilă în secolul XXI

 

CIRCUIT: BULGARIA – TURCIA - ROMÂNIA Ediția  a IX - a,  Kusadasi

   31 iulie – 9 august 2022

 

 

Locuri disponibile:8

 

Organizator:

A.G.C.D.R. «DӐSCӐLIMEA ROMÂNӐ»

 

 

 1. CONTACT: www.dascalimearomana.ro, dascalimeaoffice@gmail.com                     

                      Tel. 0729054568 ( între 17,00 – 20,00)

                             Tel. 0720230187 ( între orele 12,00 – 20,00)

 

 

 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL MULTIDISCIPLINAR  INTERNAȚIONAL:

        ,,MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI EDUCAȚIONALE EUROPENE ȘI PROVOCӐRILE SECOLULUI XXI”.

 • Manifestӑrile din proiect (conferința și workshop-ul de formare) sunt consemnate în protocoalele de colaborare semnate cu  Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, Filiala Marghita, cu I.S.J. Ialomița, conform  protocolului  nr. 20646/09.12.2021 și cu C.C.D. Ialomița, conform protocolului nr. 2827/23.11.2021.

 

CO-ORGANIZATORI:

 • Centrul  ŞEHIT SAIT ERTURK ORTAOKULU,  Istanbul (Turcia)
 • CENTRUL DE CONFERINŢE MARTI **** Kusadasi ( Turcia)
 • în parteneriat cu
 • UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIȘ”, ARAD, FILIALA MARGHITA
 • ŞCOALA GIMNAZIALӐ «SF. ANDREI», Slobozia, Ialomița
 • ASOCIAȚIA PROFESORILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCUREȘTI   

 

PARTENERI  EDUCAȚIONALI:

 •  Şehit Sait Erturk Ortaokulu College of Istanbul (Turkey)
 • Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, Filiala Marghita
 • Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
 • Casa Corpului Didactic Ialomița
 • Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Argeș
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Buzău
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Constanța
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Călărași
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Dolj
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Galați
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Gorj
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Hunedoara
 • Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Petreu, Bihor

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Președinte A.G.C.D.R Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Prof. Voica TACHE, A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Insp. Şcolar  General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Director Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Director General, Profesor Gheorghiță LUPĂU, Universitatea de Vest  Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Lect. Univ. dr. Mădălina Iulia IANCU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof. Lucia PUȘCAȘ,  Şcoala Gimnazialӑ nr.1 Petreu, Bihor

Prof. Julieta – Marioara RADU, Școala Gimnazială Ionel Perlea, Ograda, Ialomița

Prof. Daniela POTOCEAN, Colegiul Național Traian Lalescu, Reșița

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Prof. univ. dr. Constantin POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Director General, Profesor Gheorghiță LUPĂU, Universitatea de Vest  Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Lect. Univ. dr. Mădălina Iulia IANCU, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita

Insp. Şcolar General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Dir.Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Președinte Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Președinte A.G.C.D.R Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir.adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof. Lucia PUSCAŞ, Şcoala Gimnazialӑ nr.1 Petreu, Bihor

 

 

BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI: personalul didactic de îndrumare, control și de predare, din învățământul universitar și preuniversitar, din țară și de peste hotare.

 

SECŢIUNILE CONFERINŢEI:

 1. Secțiunea I –  Comunicӑri științifice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul universitar, doctoranzi, masteranzi).
 2. Secțiunea a II- a – Comunicӑri didactice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul preuniversitar, personal auxiliar).
 3. Secțiunea a III-a – Studii de cercetare
 4. Secțiunea  a IV-a – Resurse educaționale deschise pentru elevi, părinți și profesori (RED)
 5. Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante:,,Repere  manageriale în secolul XXI”
 6. Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante: ,,Educația durabilă în secolul XXI”

 

DOMENII DE INTERES:

  • Dinamica organizațională în contextul piețelor globale, provocărilor adaptative, planificării strategice și inovării
  • Performanța și competitivitatea organizației (educaționale)
  • Economia și globalizarea
  • Rolul managementului în economie
  • Repere manageriale în secolul XXI
  • Aspecte ale leadership-ului
  • Integritatea și etica în instituțiile statului
  • Spațiul european  - de la culturӑ la economie și educație
  • Sistemul educațional, în vederea formării personalității integre
  • Motivarea formӑrii profesionale în organizația educaționalӑ
  • Orientări contemporane în formarea profesorilor
  • Comunitatea și organizația școlarӑ
  • Repere ale educației universitate și calitӑții în secolul XXI
  • Realizarea unei conduceri de calitate în toate domeniile de activitate ale instituției de învățământ.
  • Educația durabilă.
  • Bune practici în managementul educațional
  • Investiția în resursele umane din organizație
  • Comunicarea în organizație
  • Școala de acasă – o provocare nouă pentru elevi și o oportunitate pentru profesori
  • Implicații psihopedagogice în reușita școlară
  • Tendințe actuale în educaţia timpurie
  • Tendințe actuale în didactica specialității
  • Creativitatea în mediul educațional
  • Evaluări naționale/internaționale comparative
  • Competențele – cheie, prin activități formale, nonformale și extracurriculare
  • Interdisciplinaritatea
  • Jocul didactic
  • Aplicații practice în consilierea educațională
  • Limbile strӑine și globalizarea culturalӑ
  • Eticheta și protocolul

 

NOTĂ: Vă rugăm să respectați tematica conferinței. Nu vor fi acceptate comunicări ce tratează alte subiecte.

Se acceptӑ o singurӑ lucrare cu autor unic!

 

 1. Lucrarea  pentru  Conferință,  RED-ul (arhivat și  maxim 25 MB), dovada achitării donației vor fi transmisă până  pe data de  18 iulie 2022, pe adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com
 2. E-mailul va purta numele și prenumele participantului.
 3. Materialele complete și originale vor fi publicate în volumul conferinței, care va avea  ISBN internațional (cf. detaliilor din Argumentul conferinței).
 4. RED – ul va fi postat pe site-ul nostru: www.dascalimearomana.ro.

 

 1. Participarea  este  atât directă cât și online pe aplicația  ZOOM  a Asociației.

 

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE:

 • La începutul fiecărei lucrări va fi scris un rezumat în limba engleză.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba engleză, de către participanții din mediul universitar.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba română,  pentru cei din mediul preuniversitar.
 • Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 4.
 • Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:
 • sus: 2 cm;
 • jos: 2 cm;
 • stânga / dreapta: 2 cm.
 • Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.
 • Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • (Titlul universitar) numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12.
 • Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • Rezumatul în limba englezӑ sau frnaceză sau germană  pentru toți participanții:  Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 150 cuvinte).
 • Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.
 • Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.
 • Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:
 • George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Națională” S. Ciornei, București, 1938: 38. 
 • Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:
 • Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.
 • sau
 • Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în: Poétique, nr. 3/1970.

 

 

CIRCUIT: BULGARIA – TURCIA – ROMÂNIA și retur

 

ZIUA 1 - 31 iulie 2022- (750 km) Plecarea la ora 05.00 din fața Garii Obor  pe traseul Girgiu-Edirne-Canakkale.Se traversează Stramtoarea Dardanele cu ferry boat-ul. Sosire în Canakkale.Cazare cu mic dejun in hotel 3*.

ZILELE 2 – 6: 1 august – 6 august 2022 - (420 km) Canakkale-Bergama (se vizitează Basilica Roșie, una dintre bisericile Apocalipsei) - Izmir-Kusadasi. Cazare în regim demipensiune bufet HOTEL MARTI 4* Kusadasi  (5 nopți).

       În timpul șederii în Kușadasi se vor organiza excursii opționale: Croaziera pe Mare Egee, Tur Izmir , Efes, Casa Fecioarei Maria, Pamukkale, Jeep Safari, Scuba Diving.

ZIUA 7 - 6 august 2022Kușadasi - Istanbul. Seara vom face un tur panoramic cu oprire în partea asiatica a Istanbulului pentru a vedea Moscheea Camlica , cea mai mare din Turcia.

ZIUA 8  - 7 august 2022 -  Istanbul, tur pietonal cu vizitarea: Moscheea Suleymanie, Catedrala Sf.Sophia, Palatul Topkapi, Hipodromul. Seara va propunem un program optional, croaziera pe Bosfor.

ZIUA 98 august 2022 – Istanbul. Timp liber pentru cumparaturi. Plecarea  spre casa la ora 14,00, pe traseul: Veliko Tarnovo – Ruse - Giurgiu -București.

ZIUA 10 – 9 august 2022sosirea în București.

 

COSTURI PARTICIPARE DIRECTӐ: 650 euro (600 E + 50 E) din care:

 

TARIF PACHET TURISTIC600 Euro

 

               TARIFUL INCLUDE:

-    plecare din București  în  31 iulie, ora 5,00 din fața Gării Obor.

  Tariful include:

 • 1 noapte cazare cu mic dejun în Hotel 3* Canakkale
 • 5 nopți cazare în regim demipensiune bufet HOTEL MARTI 4* Kusadasi
 • 2 nopți cu mic dejun în Istanbul
 • transport cu autocar clasificat
 • taxele turistice, parcari, poduri
 • ghid român pe toata durata circuitului
 • Excursie în satul grecesc  Șirince
 • tur ghidat de oraș în Istanbul

 

          TARIFUL NU INCLUDE:

 • asigurare medicala
 • biletele de intrare la obiectivele turistice
 • excursiile opționale

Tariful este calculat pentru un grup format din 40  plătitori, pentru un grup mai mic se va recalcula tariful.

 

       

IMPORTANT PENTRU PARTICIPANȚII DIRECȚI!

 

 1. Conform înțelegerilor dintre România și Europa, la intrarea în țară, trebuie respectate condițiile: https://www.mae.ro/node/51937.
 2. Persoanele care nu se încadrează în condițiile impuse nu pot participa la excursie.
 3. Citiți, semnați și trimiteți adeziunea împreună cu avansul.
 4. Plata circuitului se va face în două rate: I rată – avans -  în valoare de 200 de Euro până pe data de 18 mai 2022 și a II-a rata - până pe data de 18 iulie 2022, în contul Asociației. Pentru fiecare depunere se va preciza numele și prenumele participantului și specificarea pentru suma trimisă ( Ex. Popescu Ionel, avans circuit Turcia).
 5. Circuitul  îl vom realiza dacă se vor înscrie 40 de persoane.
 6. Profesorii care doresc să fie însoțiți în excursie de un copil, cu vârsta curpinsă între 0 - 6 ani, pentru acesta oferim gratuitate.
 7. Profesorii care doresc să fie însoțiți în excursie de un copil cu vârsta curpinsă între 7 - 12 ani, pentru acesta oferim reducere. În acest caz vă rugăm să ne contactați.
 8. Profesorii care doresc să fie însoțiți în excursie de soț/soție, care nu sunt cadre didactice,  pentru aceștia vor achita doar pachetul turistic (600 E), cu condiția ca profesorul titular să achite costul participării directe (pachetul turistic + costul Conferintei). 
 9. Plata se face în lei, la cursul valutar al zilei, în contul de mai jos. 

 

 

COSTURI PARTICIPARE INDIRECTĂ:

 

        50 E  - Costul mapei Conferinței - vor fi depuși în contul Asociației până la data de  18 iulie 2022– cu precizarea pe ordinul de plată: donație Conferinta ICM IX Turcia...., pentru...... ( numele și prenumele participantului).

 • CONTUL ASOCIAȚIEI: Asociația Generală a Cadrelor Didactice din Romȃnia Dӑscӑlimea Romȃnӑ, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia: Cont: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300.

          Dovada plății parțiale și fișa de înscriere (apoi și dovada achitării sumei finale) contractul de adeziune (completat și semnat)  se vor trimite  în format scanat numai pe pe adresa: dascalimeaoffice@gmail.com

Notă:

 1. În taxa de participare  nu sunt incluse comisioanele bancare.
 2. Persoanele singure trebuie să accepte o altă persoană de același sex în cameră, din grup, sau să achite diferența pentru single.
 3. Numărul de locuri este limitat, iar primii înscriși sunt și primii serviți.
 4. Prioritate au persoanele din grupul țintă, iar apoi, în limita numărului de locuri vom accepta și însoțitori, care să nu participe la lucrările conferinței.

 

POSIBILE REPERE ORARE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚILOR:

 

 1. Partea I (02 - 04.08.2022) 8,00 – 12,00 – Cuvânt introductiv

                                                                   - Prezentarea invitaților

                                                                   - Susținerea  lucrărilor

                                                                   - Workshop ,,Repere  manageriale în secolul XXI”

 

 1. Partea a II-a (05 - 07.08.2022) 8,00 – 12,00 – Workshop Educația durabilă în secolul XXI

                                                          – Concluzii, închiderea activităților

 

 1. CERTIFICAREA CURSURILOR:

 

 1. Certificatul Conferinței Internaționale, cu avizul instituțiilor partenere.
 2. Certificat pentru programele de formare, cu număr de ore.
 3. Adeverință pentru participarea la studii didactice de cercetare.
 4. Volumul letric, cu ISBN internațional.
 5. Adeverință de participant /colaborator la activitățile proiectului.
 6. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.
 7. Adeverință pentru schimbul de experiență internaționlă între cadrele didactice și între școli.
 8. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice, publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
 9. Adeverință pentru elaborare de resurse educaționale deschise (RED)
 10. Adeverință lucru pe paltforma e- learning.
 11. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.
 12. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

 

 

 

 

TALON DE INSCRIERE SI DECLARATII

ADEZIUNEA DE PARTICIPARE

NUME SI PRENUME
ADRESA DE E-MAIL
CONTINUT
LUCRARE PARTICIPANT
TALON/DECLARATII/ADEZIUNE
ADAUGA DOVADA PLATII
ALEGERE MULTIPLA
Am luat la cunostinta de Politica de Confidentialitate a websiteului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Expediază
Expediază
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!

Rugăm ca documentele sa fie completate NUMAI IN FORMAT WORD şi transmise într-o arhiva pentru o evidentă clară, corecta și precisă a informatiilor transmise de dumneavoastră. Documentele pot fi descarcate accesând butonul roşu de mai sus. 

 

Având în vedere faptul că au existat numeroase erori cu privire la datele furnizare de dvs., nu ne asumăm răspunderea în cazul documentelor scrise de mână, scrise nelizibil, indescifrabil și ne rezervăm dreptul de a nu publica lucrarea primită. 

       

 

 

       

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

Contact  

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa