CERINŢE DE TEHNOREDACTARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONFERINŢĂ:

 

 

 • La începutul fiecărei lucrări  se va scrie un rezumat în limba engleză.

 • Lucrarea va fi scrisă în limba engleză de către participanții din mediul universitar.

 • Lucrarea va fi scrisă în limba română  pentru cei din mediul preuniversitar.

 • Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 4.

 • Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:

 • sus: 2 cm;

 • jos: 2 cm;

 • stânga / dreapta: 2 cm.

 • Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.

 • Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.

 • (Titlul universitar) numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12.

 • Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.

 • Rezumatul în limba englezӑ  pentru toți participanții:  Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 150 cuvinte).

 • Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.

 • Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.

 • Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul: George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Naționala” S. Ciornei, București, 1938: 38. 

 • Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:

                   Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.

                         sau

                  Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în: Poétique, nr. 3/1970.

 

NOTĂ: NERESPECTAREA NORMELOR DE REDACTARE VA DUCE LA NEPUBLICAREA LUCRĂRII ÎN VOLUMUL CONFERINȚEI.

       

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

Contact  

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa